KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

Tijdens KNW Najaarscongres 2022 'Koppelkansen' deelden we veel kennis, voorbeelden en inspiratie. Er was uitgebreid aandacht voor ervaringen met participatie, tips voor 'koppelen' in de praktijk, slimme innovaties en praktische organisatorische handvatten. "Koppelen is pionieren en vergt maatwerk" Inmiddels staan nog meer presentaties online, en natuurlijk een fotoverslag.

NC2022 4a

Koppelkansen voor klimaatadaptatie, circulariteit en energietransitie - hoe vinden we #deblauwedraad ?
vrijdag 25 nov 2022 | 9:30-17:30 | BlueCity, Rotterdam

KNW Najaarscongres 2022
-
Programma en terugblik - zie hieronder - met sprekers, werksessies en download presentaties
- Fotoverslag met foto's van Anika Lee Vroom | Okermoments
- Prijsuitreikingen: Projectprijs 2022 voor NWT projectteams; MBO-prijs 2022; en de Bachlor- en Master-Scriptieprijs 2022 met vlogs van alle genomineerden

Tijdens het Najaarscongres 2022 hebben we Koppelkansen centraal gezet, de verbinding van de watersector met maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie en energietransitie. Waar begin je? Hoe en waar vind je elkaar? We startten de dag met de filosofie van BlueCity en een keynote door urban planner Enno Zuidema. Daarmee zochten we verder naar #deblauwedraad en nieuwe koppelkansen, met inspirerende voorbeelden uit Rotterdam, Amsterdam en de regio Groningen-Assen. Ook Aquathermie biedt veel koppelkansen door innovatief te denken.

In interactieve werksessies gingen we aan de slag met participatie, koppelen in de praktijk, innovatie en organisatorische handvatten. Ook waren er de prijsuitreikingen van de Projectprijs voor NWT projectteams, de Waternetwerk MBO-prijs, én de HBO- en WO-Scriptieprijs. De dag werd gepresenteerd door dagvoorzitters actief bij JongKNW, op een verrassende locatie met uitzicht op de Maas.

Sea2City MVRDV

- - -
PROGRAMMA en download presentaties

9:00    Inloop met koffie en thee 
9:30   Plenair ochtendprogramma
 • Welkom door dagvoorzitters Annette Zwinderman (JongKNW/Gemeente Zeist) en Jelmer van der Weide (JongKNW/Stevin Technology Consultants)
 • Filosofie van Blue City - door Sabine Biesheuvel (directeur Blue City)
 • Working with water: Design as a leverage - keynote door urban planner Enno Zuidema (directeur Buro MVRDV)
 • Koppelkansen in Rotterdam en Amsterdam - door Pieter Boone (Rotterdam) en Maarten Claassen (Amsterdam)
10:40   Pauze
11:10  

Vooruitblik Middagprogramma met Werksessies in 2 rondes

12:10   Lunch
13:15   Werksessies over participatie, koppelen in de praktijk, innovatie, en organisatorische handvatten
15:30   Plenair programma
 • Prijsuitreiking Waternetwerk MBO-prijs 2022
  • winnaar: Felicia Romijn (Yuverta Geldermalsen) met eindverslag over Muskusrattenbeheer
 • Prijsuitreiking Waternetwerk Bachelor- en Master- Scriptieprijs 2022
  • winnaars Bachelor-prijs: Francis Danen & Michael Beekhuizen (Hogeschool van Hall Larenstein) - Ruimtegebruik van de brasem (Abramis brama) in de Leyen
  • winnaar Master-prijs: Anneke Stam (Universiteit Wageningen) - Greenhouse gas emissions from Dutch peat pastures

Oogst van de dag - handreiking voor professionals

16:15   Netwerken met hapjes en drankjes
17:30   Afsluiting

 

NC2022 prijswinnaars
Gefeliciteerd prijswinnaars MBO-prijs 2022, Bachelor-prijs 2022 en Master-prijs 2022! (foto: Anika Lee Vroom | Okermoments)

- - -
WERKSESSIES -
toelichting bij de werksessies:

#1 Participatie - Het woord 'participatie' niet meer weg te denken uit ruimtelijke processen en projecten, zeker niet meer wanneer de Omgevingswet erdoor is. Zo ook in het werk van waterprofessionals. Daarom nemen wij je in twee werksessies graag mee in de wereld waar deze onderwerpen samenkomen. 

 1. Participatie: aan de slag met projecten en stakeholders
  Facilitators: Dennis Martens (Buro L in O) en Maarten Bosman (Parolo/Dutchplanners)
  Aan de hand van een case gaan we samen aan de slag met het bepalen van de stakeholders en hoe je de participatie kunt inrichten om de juiste stakeholders op het juiste moment te betrekken.

 2. Participatie: beleid, proces en de rol van het waterschap
  Facilitators: Dennis Martens (Buro L in O) en Maarten Bosman (Parolo/Dutchplanners)
  Tijdens deze workshop gaan we aan de hand van een case kijken naar de rol van het waterschap. In groepen bekijken we wie de stakeholders zijn in deze case, welke rol is weggelegd voor het waterschap en hoe je vanuit deze rol participatie aanvliegt.

#2 Koppelen in praktijk

 1. Samen uit, samen thuis: hoe je in een collectief van gemeenten en waterschappen vormgeeft aan de circulaire economie en de energietransitie
  Facilitator: Ronald Hopman (HVC)

 2. Warmtetransitie en de gemeente: Uitdagingen en koppelkansen
  Facilitators: Bram Delfos (Wetsus/WUR) en Erika Spil (wethouder watermanagement, milieu en duurzaamheid en RO, gemeente Tiel)

#3 Innovatie

 1. Circulaire waterstromen: Koppelkansen effluent hergebruik
  Facilitators: Katheleen Poels en Sjoerd Kerstens (Royal HaskoningDHV)
  In deze sessie laten Katheleen en Sjoerd zien dat de bestaande afvalwaterinfrastructuur en organisatie niet is ontwikkeld om de uitdagingen van de toekomst te behalen. Momenteel is afvalwaterzuivering het mandaat van het Waterschap waarbij het afvalwater tegen zo laag mogelijke kosten wordt behandeld tot een kwaliteit die voldoet aan de lozingsvergunning. De maatschappelijke kaders zijn echter aan verandering onderhevig; we hebben te maken met verstedelijking, klimaatverandering, droogte, voedsel(on)zekerheid etc. Door behandeld afvalwater als een waardevolle zoetwaterbron te beschouwen die in een maatschappelijke vraag kan voorzien, kunnen we van een kosten reductie perspectief naar een waarde maximalisatie perspectief gaan. Maar hoe kunnen we deze transitie in gang zetten? Eerst zullen we bovenstaande stellingen uiteenzetten. Vervolgens gaan we actief in een rollenspel bekijken hoe we in een bestaande case met verschillende stakeholders (en hun belangen) én de beschikbare infrastructuur en technologische mogelijkheden deze transitie kunnen vormgeven.

 2. GRROW: Generational & Radical Rethinking – De waterketen van de toekomst!
  Facilitators: Nicolien van Aalderen en Els van der Roest (KWR) ism Iverna Créton (PWN) en Toan Nguyen (Oasen)
  We nemen jullie mee op een zoektocht naar toekomstbeelden voor de watersector. Wat zijn de huidige dominante denkbeelden (paradigma’s) over de waterketen? Hoe beïnvloeden die de manier waarop we de waterketen inrichten en wat is er nodig voor de verbinding met andere doelen of sectoren?

#4 Organisatorische handvatten/ governance/ beleid

 1. Van tekentafel naar uitvoering – handvatten voor succesvol koppelen
  Facilitators: Carleen Mesters (Stroom en Onderstroom), Dieter de Vroomen (Calibro) en Jeroen de Bruin (Waterprof)
  Hoe maken we onze omgeving klimaatadaptief en energieneutraal? De technieken bestaan, het beleid ligt klaar en iedereen voelt de urgentie. We moeten aan de slag! Maar waar begin je? Wie doet wat? Hoe werk je samen? Wie neemt de regie? In deze interactieve workshop gaan we verkennen hoe jij als professional kan bijdragen en welke samenwerking nodig is om werk-met-werk te maken.
 2. Adaptieve Routekaart voor een Circulaire Waterketen: from shadow to spotlight!
  Facilitators: Thuy Do (gemeente Rotterdam) en Olaf Duin (WSHD)
  Hoe transformeren we de waterketen in de stedelijke omgeving tot een circulaire keten? Welke rol spelen de overheidspartijen hierin, op welke manier hebben zij aandacht voor de behoeften en initiatieven uit de maatschappij? Een inkijkje in de 'adaptieve routekaart circulaire waterketen' van regio Rotterdam.

NC2022 1a

- - -
KNW organiseert jaarlijks een Voorjaarscongres en een Najaarcongres over een actueel thema, met veel ruimte voor het delen van kennis en praktijkervaringen, inspiratie en verbinding, en uiteraard veel gelegenheid om te netwerken. Zie KNW Voorjaars- en Najaarscongressen voor een terugblik op voorgaande KNW congressen.

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl