KNW organisatie

KNW is een vereniging met een belangrijke waarde voor leden, voor de sector en voor partners. Deze waarden uiten zich in de activiteiten, themagroepen en thema's in het KNW pogramma aanbod - voor waterprofessionals en de watersector.

Algemene voorwaarden en informatie betreffende het KNW lidmaatschap en deelname aan KNW events:

Informatie KNW lidmaatschap

De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigende leden.

Opzegging van het lidmaatschap kan door een schriftelijke kennisgeving per post of e-mail aan het KNW bureau.

Een verenigingsjaar en een lidmaatschap zijn voor 12 maanden en kent een opzegtermijn van 1 maand. Bijvoorbeeld: U bent lid geworden op 1 mei 2020 dus het lidmaatschap loopt tot 1 mei 2021. Als u wilt opzeggen moet u dit aangeven voor 1 april 2021. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot 1 mei 2022.

De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Lees verder: algemene voorwaarden lidmaatschap

Informatie deelname aan KNW Events

De kosten voor deelname aan een congres, symposium, workshop of andere verenigingsactiviteit zijn inclusief documentatie, verfrissingen en lunch, tenzij anders aangegeven.

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, sturen wij u een factuur. Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen en altijd voor aanvang van het congres betaald te zijn. Voor annuleringsvoorwaarden en wijze van annulering, zie de algemene voorwaarden.

Lees verder: algemene voorwaarden deelname aan events

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl