Welkom bij KNW

KNW is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden voor kennisdelen, inspiratie en ontmoeting.

FIJN OM KENNIS TE MAKEN!

WIE ZJN WIJ?

De watersector heeft de wind in de rug. Wereldwijd wordt de wateropgave steeds meer onderkend. In Nederland vormt water één van de economische topsectoren. Daarnaast speelt water een cruciale rol in sectoren als industrie, landbouw, visserij, transport, energie en toerisme. In KNW leggen we verbindingen, tussen theorie en praktijk, beleid en uitvoering, werkvloer en management, nationaal en internationaal, junior en senior. We slaan bruggen naar andere sectoren. Omdat we een onafhankelijke vereniging zijn, kunnen we actuele onderwerpen objectief aankaarten.

VOOR WIE IS KNW?

KNW is er voor waterprofessionals, bedrijven en organisaties in de hele sector. De traditionele verschillen tussen waterketen en watersysteem, industrie en overheid, onderzoek, advies en toepassing vervagen. Samenwerking en het uitwisselen van kennis, binnen maar ook buiten de sector, worden steeds belangrijker. Een sterke, verenigde watersector kan hier een bijdrage aan leveren.

WAT BIEDEN WIJ?

KNW Themagroepen organiseren symposia, webinars en workshops, excursies en andere evenementen, waar actuele onderwerpen aan bod komen en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Activiteiten met maatwerk voor kennisdelen, professionele en persoonlijke ontwikkeling. Jong KNW organiseert activiteiten met en voor jonge waterprofessionals. KNW onderhoudt contacten met diverse relevante partijen in binnen- en buitenland. Zo weet je altijd wat er speelt!

KNW en H2O

Via H2O delen we nieuws en ontwikkelingen in de watersector. Op de H2O/Waternetwerk website vind je naast actueel Waternieuws en de Wateragenda, ook Vakartikelen, Podium-, Mensen- en Techniek blogs. Via Vakblad H2O bieden we een selectie van sectorbrede artikelen. En tweemaal per week verschijnt onze digitale nieuwsbrief H2O Nieuws, met actualiteiten uit de vereniging en de sector. Volg ons, en deel ook jouw waternieuws!

KNW historie

In 1899 werd de Vereniging Waterleidingbelangen Nederland (KVWN) opgericht, een vereniging voor de directeuren van de vele honderden waterleidingbedrijven die Nederland destijds had.

In 1958 werd de Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterbehandeling (NVA) opgericht. Die naam werd later gewijzigd in 'Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteitsbeheer NVA' en daarna 'Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA', waarbij NVA als letterwoord gebleven is.

Na een periode van intensieve samenwerking in de Waterfederatie, zijn KVWN en NVA in 2009 gefuseerd tot het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW).

In 2019 vierde KNW het 10-jarig jubileum. Dit gebeurde oa tijdens het KNW Voorjaarscongres op 10 mei 2019, dat voor de gelegenheid werd georganiseerd ism Wateropleidingen dat in 2019 het 25-jarig bestaan vierde.

  • 1899: De KVWN wordt opgericht
  • 1958: De NVA wordt opgericht
  • 2009: NVA en KVWN fuseren tot het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW)
 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl