WAT WE DOEN

KNW organiseert symposia, webinars en workshops, excursies en andere evenementen, waar actuele onderwerpen aan bod komen en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Activiteiten en programma's met maatwerk voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo weet je altijd wat er speelt!

H2O-prijs voor vakartikelen in Vakblad H2O

Wie schreef in het afgelopen jaar het beste vakartikel in Vakblad H2O? Om waterprofessionals te stimuleren hun kennis via vakartikelen te delen, wordt jaarlijks de H2O-prijs uitgereikt. Dit gebeurt tijdens het KNW Voorjaarcongres.

H2O vakartikel

- - -
WINNAAR H2O-prijs 2021

Beste Vakartikel 2021: 'Waterkwaliteitsstresstest: gevolgen van klimaatverandering op sleutelfactoren gekwantificeerd'
- Auteurs: Marloes van der Kamp, Sebastiaan Schep, Bob Brederveld (Witteveen+Bos), Twan Cals (Wageningen University & Research) en Maarten Ouboter (Waternet)
De H2O-prijs werd uitgereikt tijdens het KNW Voorjaarscongres 'Transities in de watersector - leren van transformeren' op 22 april 2022. "Het artikel is bijzonder goed geschreven en schetst de brede toepassing van de waterkwaliteitsstresstest in het licht van klimaatverandering," aldus de jury.
- Lees verder voor het artikel (pdf)

- - -
WINNAAR H2O-prijs 2020

Beste Vakartikel 2020: 'Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater' van Luuk van Gerven (WEnR), Stefan Jansen (Deltares), Arnaut van Loon (KWR), Saskia Lukacs (RIVM), Frank Verhoeven (Boerenverstand), Debby van Rotterdam (NMI) en Piet Groenendijk (WEnR)

'Maatregelen op de kaart' is een GIS-tool waarin voor elk landbouwperceel op heldere wijze wordt aangegeven welke maatregelen het meest kansrijk zijn om de emissie van stikstof en fosfor naar grond- en oppervlaktewater te verminderen. Hoe werkt deze tool, en wat zijn de ervaringen in de praktijk? Webinar ism de auteurs op 21 september 2021 - lees verder voor het webinar, het vakartikel en meer informatie over de tool.

- - -
WINNAAR H2O-prijs 2019

De uitslag werd gepubliceerd in H2O (sept 2020): Beste H2O vakartikel in 2019: Grondbedden in de Tongelreep

Beste Vakartikel 2019: De ecologische meerwaarde van het aanbrengen van grindbedden in de Tongelreep
- Auteurs: Mandy Velthuis en Annieke Borst (Wageningen Environmental Research), Mark Scheepens en Ineke Barten (waterschap De Dommel), Albert Dees (AQUON), Mieke Moeleker (AQUON, waterschap Aa en Maas), Bart Brugmans (waterschap Aa en Maas) en Ralf Verdonschot (Wageningen Environmental Research).
- Lees verder voor artikel en achtergronden in H2O Acteel.

Video van de winnaars, werkgroep 'Bouwen met Natuur'

- - -
WINNAAR H2O-prijs 2018

De prijs werd uitgereikt tijdens het KNW Voorjaarscongres 2019: GenX-artikel beste vakartikel van 2018

Het winnende vakartikel van 2018 werd geschreven door Harrie Timmer (Oasen), Ans Versteegh (RIVM), Arjen Roelandse (Oasen, thans Acacia water):

Risico’s van lozingen op oppervlaktewater voor drinkwatervoorziening: ervaringen met PFOA en GenX
"Oasen en RIVM hebben de risico’s onderzocht van de fluorverbindingen PFOA en GenX voor de drinkwatervoorziening stroomafwaarts van de fabriek van Chemours te Dordrecht. De bron van deze stoffen bleek een reguliere vergunde lozing op de Beneden Merwede via de RWZI van Dordrecht. Uit het onderzoek blijkt het belang van adequate monitoring en een goed samenhangend stelsel van kwaliteitseisen van oppervlakte- en drinkwater en vergunningverlening."
- lees verder of download de pdf

- - -

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl