WAT WE DOEN

KNW organiseert symposia, webinars en workshops, excursies en andere evenementen, waar actuele onderwerpen aan bod komen en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Activiteiten en programma's met maatwerk voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo weet je altijd wat er speelt!

KNW organiseert ieder jaar een Voorjaarscongres en een Najaarscongres, met actuele thema's, inspirerende sprekers, interactieve workshops om kennis en ervaring te delen, en natuurlijk volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

---

pexels water2

VOORJAARSCONGRES 2023 | Denkers & Doeners

vrijdag 21 april 2023 | Amersfoort

KNW Voorjaarscongres 2023 wordt gehouden op vrijdag 21 april in Amersfoort. Het programma is in voorbereiding, maar het thema is al bekend: Denkers & Doeners!

Save the date, en volg de nieuwsbrief voor meer informatie.

---

NAJAARSCONGRES 2022 | Koppelkansen Klimaatadaptatie & Energietransitie

vrijdag 25 november 2022 | Blue City, Maasboulevard Rotterdam

Hoe kun je als waterprofessional bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven - klimaatadapatie, energietransitie - en waar zie jij kansen voor verbinding?  In presentaties en werksessies was er uitgebreid aandacht voor participatie, innovatie, organisatorische handvatten en praktijkvoorbeelden. "Koppelkansen kennen technische, financiële en sociale kanten. De uitdaging zit in governance en timing, en start al bij de probleemdefinitie."

Informatie: lees verder voor programma, presentaties, prijswinnaars en meer.

---

NC2021 banner3

VOORJAARSCONGRES 2022 | Transities in de watersector - leren van transformeren

"We moeten de opgaven in de watersector op de juiste manier definiëren, niet als 'optimalisatieprobleem' maar als transitie-vraagstuk. Immers, het is de precieze omschrijving van een probleem die bepaalt in welke richting men de oplossing zoekt. Echte transitie-oplossingen, mét handelingsperspectief, zijn hoogstnoodzakelijk."

Terugblik: lees verder voor programma, presentaties, blog, winnaar H2O-prijs en meer.

 


TERUGBLIK 2019 EN EERDER

Uitgebreide terugblik op voorgaande Voorjaars- en Najaarscongressen met oa presentaties en foto's. In het Voorjaar tevens de uitreiking van de H2O-prijs voor Vakartikelen, en in het Najaar de uitreiking van de MBO-prijs en de HBO- en WO-Scriptieprijs. Ivm corona konden in 2020 en 2021 geen Voorjaars- en Najaarscongressen georganiseerd worden.

---

NC2019 1

NAJAARSCONGRES 2019 | Droogte anders bekeken

Over oa de paradigmashift van wateroverlast naar -schaarste, een nieuwe kijk op onze (drinkwater)voorziening, en essay over droogte en partnerschap. "Zet de urgentie van het droogteprobleem om in nieuwe kansen, zodat oplossingen zo mogelijk ook hittestress tegengaan, biodiversiteit en groen in de stad versterken, bewustwording vergroten, en een extra impuls geven aan de circulaire economie. En zoek daarvoor ook samenwerking buiten de sector."

Terugblik - lees verder

---

KNW VC2019 3

VOORJAARSCONGRES 2019 | Kunstmatige intelligentie in de watersector

Jubileumcongres ism Wateropleidingen, met voorbeelden uit de praktijk en onderzoek naar nieuwe toepassingen. "Digitale transformatie is een uitdaging voor de hele organisatie."

Terugblik - lees verder

---

NC2018n

NAJAARSCONGRES 2018 | Watersector & Energietransitie

Wat is de maatschappelijke rol van de watersector in deze transitie? En hoe versnellen we de energietransitie binnen de watersector zelf? Interactief programma met invalshoeken vanuit beleid en organisatie, technologische ontwikkelingen en toepassingen in de praktijk.

Terugblik - lees verder

---

apr 2018 | KNW Voorjaarscongres Stress door klimaatverandering
Tijdens het Voorjaarscongres gingen we de dialoog aan over Stresstesten en initiatieven om stad en platteland klimaatbestendig te maken.

nov 2017 | KNW Najaarscongres Waterprofessional van de toekomst, en de impact van de digitale revolutie
"Aanbeveling uit een van de workshops: 'Stop met zoeken, durf te vragen! dan komen de juiste antwoorden vanzelf' "

nov 2016 | KNW Najaarscongres 'Wereldwijd samen werken aan water'

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl