KNW AGENDA

Activiteiten van onze vereniging

KNW Najaarscongres 2023 - "Bodem en water moeten onze inrichting sturen in plaats van andersom. Dat vergt een verandering van denken, tradities en werkprocessen." Het belang wordt op grote schaal erkend, nu is het zaak dit in praktijk te brengen met een effectieve, integrale aanpak en lange termijnvisie. Kom ook en denk mee, vrijdag 24 november 2023 in Zwolle.

NC23 02

KNW NAJAARSCONGRES 2023: Water en Bodem Sturend

Hoe geven we water en bodem een stem in ruimtelijke ontwikkeling?
vrijdag 24 november 2023 | 9:30-17:00 | Zwolle

Met de kamerbrief ‘Bodem en water sturend’ ligt er een mooie visie en start voor een duurzamere ruimtelijke inrichting van Nederland in de toekomst, waarbij de bodem en het water onze inrichting sturen in plaats van andersom.

Integraal denken vanuit een lange termijnvisie

De druk op de ruimte is hoog, er is zijn handvatten nodig voor een effectieve aanpak. Waar, en hoe, moeten we die principes inbouwen in ruimtelijke beslissingsprocessen? Het is belangrijk dat we hier op rijksniveau op een integrale manier over nadenken, en hier een lange termijnvisie op ontwikkelen. Hoe geven we water en bodem echt een stem? Tijdens het KNW Najaarscongres 2023 gaan we hier een aftrap voor maken!

NC23 01b

KNW NAJAARSCONGRES - kom ook, en denk mee!

Het ochtend programma is plenair, met drie keynote sprekers - Gijs van de Boomen (CEO Kuiper Compagnons), Onno Dwars (CEO Ballast Nedam Development) en Barbara Joziasse (Algemene Rekenkamer) - die elk vanuit hun eigen sector een inbreng geven voor de ontwikkeling van een integrale aanpak en lange termijnvisie.

Het middag programma biedt keus uit verschillende interactieve werksessies, over uiteenlopende thema's en voorbeelden uit het hele land. Er is een informatiemarkt, en natuurlijk veel gelegenheid tot netwerken en ontmoeting met collega's van andere organisaties. We sluiten af met een netwerkborrel.

Tijdens het Najaarscongres is ook de prijsuitreiking van de Waternetwerk MBO-prijs, de BSc en MSc Scriptieprijs, en de NWT Projectprijs.

Zie hieronder voor programma, praktische informatie en achtergrond, of meld direct aan via het Registratieformulier

NC23 01a

- - -
PROGRAMMA

9:30    Inloop met koffie/thee en iets lekkers
10:00   Welkom, introductie en Keynote sprekers
 • Keynote: Land met een plan 2121 - door Gijs van den Boomen (CEO Kuiper Compagnons)
 • Keynote: Hoe gaat 'water en bodem sturend' de gebouwde omgeving veranderen? - door Onno Dwars (CEO Ballast Nedam Development)
11:00   Prijsuitreiking: MBO-prijs 2023 en BSc-Scriptieprijs 2023
11:30   Pauze
11:45   Vervolg Keynotes sprekers
 • Keynote: Waterveiligheid: naar een integrale aanpak - door Barbara Joziasse (Algemene Rekenkamer)
12:10   Prijsuitreiking MSc-scriptieprijs 2023 en NWT Projectprijs 2023
12:30   Lunch en informatiemarkt
13:30   Werksessies in 2 rondes, met keus uit oa
 • Panorama Waterland: de Vitens visie voor een integrale aanpak op water - door Anky Spanjers (Vitens)
 • Hoe kunnen historische kaarten bijdragen aan ‘Water en Bodem sturend’? - workshop met Hein Elemans (Waterschap de Dommel)
 • Casus gemeente Oss: bodem en watersturende principes bij locatiekeuze nieuwbouw  - door Olga Pleumeekers (Nelen & Schuurmans) ism afgevaardigde gemeente
 • Ervaringen met Maatlat klimaatadaptieve maatregelen en richtinggevend kader voor I&W - naam facilitator volgt
 • Casus gemeente Utrecht: ontwikkeling van de nieuwe wijk Rijnenburg -  naam facilitator volgt
 • Klimaatadaptatie in Nederland: waar staan we, welke voorzieningen werken echt, hoe kunnen we versnellen, wat kunnen we leren van het verleden? - workshop met Floris Boogaard (Hanze Hogeschool/Deltares)
15:40   Plenaire afsluiting
16:00   Napraten met hapje en drankje

- -
KNW NAJAARSCONGRES 2023:
Water en Bodem Sturend

Hoe geven we water en bodem een stem in ruimtelijke ontwikkeling?

 • datum: vrijdag 24 november 2023
 • tijd: 10:00-16:00 uur; inloop vanaf 9:30 uur; borrel vanaf 16:00 uur
 • locatie: Theater Buitensoos in Zwolle (adres: Stationsplein 1, Zwolle)
 • deelname: KNW-leden 295 euro; niet-leden 395 euro
  deelname met korting: studenten 25 euro; jongeren en gepensioneerden 95 euro
 • najaarsactie: nog geen KNW lid? word nu lid en betaal 355 euro voor deelname én lidmaatschap

Aanmelden: via het Registratieformulier

NC23 02

- - -
ACHTERGROND

Hoe geven we water en bodem een stem in ruimtelijke ontwikkeling? Met de kamerbrief ‘Bodem en water sturend’ ligt er een mooie visie en start voor een duurzamere ruimtelijke inrichting van Nederland in de toekomst, waarbij de bodem en het water onze inrichting sturen in plaats van andersom. De kunst is om dit de komende jaren echt in de praktijk te gaan brengen. Daarvoor moeten we kritisch kijken naar onze denk- en beslisprocessen, en hoe we die hebben ingericht. We hebben immers een lange traditie om onze omgeving juist aan te passen aan onze (ruimtelijke) wensen. Die gewoonten en processen zijn ingesleten in onze huidige werkprocessen en instanties. Een verandering van deze traditie vraagt daarom ook dat we kritisch zijn op, en nadenken over een nieuwe inrichting van, die processen.

De principes van 'water en bodem sturend' - waar gaan we die inbouwen? Het  belang van het 'bodem en water sturend' wordt op grote schaal erkend. In de praktijk spelen verschillende andere belangen ook een grote rol. De druk op de ruimte is hoog, en zal in de toekomst alleen nog maar verder toenemen.Een van de uitdagingen waarin dit zichtbaar is, is de grote woningbouwopgave waar Nederland op dit moment voor staat: tot 2030 willen we er 900.000 woningen bij bouwen. We willen deze woningen op een duurzame manier bouwen, maar hoe doen we dat vanuit 'water en bodem sturend' ? Waar, en hoe, moeten we die principes inbouwen in ruimtelijke beslissingsprocessen?

Deze vraag speelt niet alleen rondom de woningbouwopgave. Dezelfde vraagstukken spelen rondom natuur, recreatie, landbouw, energie en andere ruimtelijke functies en ontwikkelingen. Hoe geven we 'water en bodem' hier een stem in processen en beslissingen?

Integraal denken vanuit een lange termijnvisie Dit vergt handvatten voor een effectieve aanpak. Het is belangrijk dat we hier op rijksniveau op een integrale manier over nadenken, en hier een lange termijnvisie op ontwikkelen. Tijdens het KNW Najaarscongres 2023 gaan we hier een aftrap voor maken!

NC23 01a

- - -
KNW verbindt waterprofessionals in een uniek platform. Samen bereiken we meer, met volop mogelijkheden in onze actieve en ondernemende sector. Nog geen lid? Meld je aan en doe ook mee! Zie ook het lidmaatschap voor bedrijven en organsaties - Meer weten? zie oa de agenda najaar 2023 en de terugblik op voorgaande Voorjaars- en Najaarscongressen.

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl