WAT WE DOEN

KNW organiseert symposia, webinars en workshops, excursies en andere evenementen, waar actuele onderwerpen aan bod komen en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Activiteiten en programma's met maatwerk voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo weet je altijd wat er speelt!

Beheer en Onderhoud (B&O) van het Watersysteem heeft als doel het verbeteren van de waterbeheersing en waterkwaliteit. Om goede keuzes te maken voor het inrichten van beheer en onderhoud (wat zijn de goede dingen en hoe doen we die dingen dan goed) is expertise nodig vanuit ecologen, hydrologen en B&O.

Kruisbestuiving - CoP B&O wil de hokjes tussen deze drie disciplines doorbreken. Door het uitwisselen van kennis en het bevorderen van kruisbestuiving willen we kennis delen in waterbeherend Nederland, en zo stimuleren dat er goede keuzen kunnen worden gemaakt. De Stuurgroepleden van de CoP zijn werkzaam bij verschillende waterschappen verspreid over het hele land.

CoP BO

Activiteiten en afbakening - CoP B&O richt zich oa op maaibeheer, bestrijding invasieve waterplanten, baggeren en peilbeheer; en op alle componenten van het watersysteem waar het waterbeheer wat mee moet: oever, water, bergingen etc., maar ook de relatie met hydrologie en zaken als beleving en recreatie.

- - -
AGENDA & TERUGBLIK

- - -
ACHTERGROND

B&O is een grote kostenpost voor de waterschappen. Maatregelen voor de waterkwantiteit zijn soms nadelig voor waterkwaliteit, en vice versa. Waterschappen kijken daarom kritisch naar het beheer en onderhoud.

Een aangepaste vorm van beheer en onderhoud biedt vaak goede mogelijkheden om de (ecologische) waterkwaliteit te verbeteren. De uitdaging is om het beheer en onderhoud zo vorm te geven dat de waterkwaliteit verbetert, en tegelijkertijd geen nadelige gevolgen geeft voor de waterkwantiteit, met effectief gebruik van de beschikbare middelen.

Doel is kennisdeling en kennis ontwikkeling:

 • tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid
 • voor Hoog Nederland en Laag Nederland
 • voor de vakgebieden B&O, ecologie en hydrologie

En hieraan werken we het liefst zo praktisch mogelijk.

Relatie met andere initiatieven op het gebied van beheer en onderhoud

 • Platform Watersysteem Onderhoud (PWSO), samenwerking met oa werkgroep plaagsoorten, werkgroep risicogestuurd maaibeheer en werkgroep opleidingen
 • CoP Bestrijding exotische waterplanten, samenwerking met Bureau Waardenburg, in opdracht van NVWA

Het CoP Beheer en Onderhoud is destijds ontstaan onder de vlag van STOWA.

- - -
STUURGROEP CoP Beheer en Onderhoud

 • Bart Brugmans, Waterschap Aa en Maas
 • Evelien Bakker, Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Wiel Dammers, Waterschap Vechtstromen
 • Niek Koppelaar, Waterschap Rivierenland
 • Gerard de Jong, Waterschap Aa en Maas
 • Lonneke Schilte, Waterschap De Dommel
 • Vaos Brouns, Waterschap Limburg
 • Liesbeth Veen, Hoogheemraadschap Rijnland

2406 CoP werkgroep

- - -
INFORMATIE en contact

Bureau KNW, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 070-3222765

CoP BO

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl