KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

Trainees van het Nationaal Water Traineeship (NWT) werken tijdens hun traineeship in projectteams aan innovatieve projecten. KNW biedt hen graag een extra podium en heeft daarom de Waternetwerk Projectprijs ingesteld. Welke projecten werden dit jaar genomineerd, en wie heeft gewonnen? Lees verder voor het juryrapport, en de vlogs en posters van alle genomineerden.

projectprijs b

Waternetwerk Projectprijs 2023

Voor de tweede keer is vrijdag 24 november de NWT Projectprijs uitgereikt, door juryvoorzitter Riksta Zwart (directeur Waterbedrijf Groningen en voorzitter van KNW). Met de projectprijs beoogt KNW jonge professionals, veelal trainees te stimuleren om binnen de watersector verbindingen te leggen en hun netwerk te verstevigen door gezamenlijke projecten uit te voeren. Door deze projecten te presenteren wordt aan de jonge professionals een podium geboden. Inzendingen zijn door de jury beoordeeld op creativiteit, bruikbaarheid/toepasbaarheid , kwaliteit en originaliteit. De drie genomineerde projecten - Hemelwaterchallenge van de Klimaatwerkplaats, Bodem en Watersturend met brief aan de Minister, en de Beaver Deceiver - zijn allen gerealiseerd door teams van jonge professionals.

"Het project Beaver Deceiver ging er met de hoofdprijs van door. De jury beoordeelde het onderzoek breed en compleet door de toepassing van diverse technieken in diverse situaties, waarbij systematisch is gekeken naar de direct toepasbare oplossingen, die de bever op lange termijn de ruimte geven zonder dat de waterlopen daarvan te grote hinder ondervinden. Het project is afgerond en breed toepasbaar voor waterschappen, daar waar zij hinder ondervinden van bevers. Ook bood het team nog stof tot nadenken door zich af te vragen of de bever niet méér ruimte moet krijgen, met wetlands die ontstaan door nature based solutions voor het vasthouden van water. #Bart Berlee, Teun Hanzen, Noor Hendriks, Julian Werner - gefeliciteerd!" aldus Riksta Zwart.

2311 NC projectprijs

WINNAAR EN GENOMINEERDEN PROJECTPRIJS 2023 - met download posters en zie hieronder voor de vlogs

De prijs bestaat uit een wisselbeker, een oorkonde en een dinerbon ter waarde van 250 euro voor het winnende team. De prijsuitreiking was tijdens het KNW Najaarscongres 'Water en Bodem Sturend' op 24 november 2023 in Zwolle.

- - -
VLOGS - Genomineerden PROJECTPRIJS 2023 voor NWT-projectteams

Projectteam Beverdam WSL -> Winnaar 2023, gefeliciteerd!

Projectteam WBS Water en Bodem Sturend:

Projectteam Klimaatwerkplaats:

- - -
Prijsuitreiking
- Winnaar was Project Beverdam WSL, gefeliciteerd! 

2311 NC 009

- - -
Meer informatie
Waternetwerk Projectprijs voor NWT projectteams

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl