KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

Symposium WOK VII biedt een afwisselend programma met sprekers en workshops, en veel interactie, ervaringen en voorbeelden om samen te zoeken naar oplossingen voor het behalen van de KRW doelen. Waterkwaliteit op de kaart! En wat wordt onze boodschap aan het nieuwe kabinet? Kom ook en denk mee, vrijdag 1 december in Amersfoort.

2312 WOK7 a

WOK VII: Vitaal en Ecologisch Gezond Water Sturend

De eindspurt naar het halen van KRW doelen
vrijdag 1 december 2023 | Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

Welke stappen nemen we samen, zodat in 2027 de waterkwaliteit voldoende verbeterd is? Welke (koppel)kansen bieden de grote transities van dit moment? Wanneer zijn er risico’s voor conflicterend belang? En in welke transities moeten we extra stappen nemen om Waterkwaliteit nadrukkelijker op de Kaart te zetten?

Keynote sprekers:

 • Bastiaan van Velthoven (RHDHV): Waterkwaliteit chemisch en biologisch slecht? Nieuw dashboard rijkswateren voor transparant inzicht en analyse
 • Egon Ariëns (Ministerie I&W): Verwachtingen Impuls waterkwaliteitsbeleid
 • Michael Bentvelsen (Unie van Waterschappen): Integraal werken voor KRW
 • Tim van Hattum (WUR): Nederland koploper groene klimaatoplossingen, ook voor verbetering waterkwaliteit
 • Diederik van de Molen (Ministerie I&W): Feedback, wat geven we mee aan onze regionale bestuurders en de nieuwe regering?

Interactieve werksessies:

 • Waterkwaliteit en klimaat – kwetsbaarheid in beeld
 • Totaalnatuur in natuurgebied Trintelzand
 • Landbouw en waterkwaliteit
 • Alles komt samen in de RWZI
 • (Geen) Grenzen aan integraliteit voor transitie landelijk gebied?
 • Groene grondwaterkaarten voor de KRW, maar hoe lang nog?
 • Een nieuwe blik op stedelijke waterkwaliteit

Veel inspiratie en praktische voorbeelden dus, met interactieve werksessies om ervaringen te delen Jij komt toch ook?

PROGRAMMA en aanmelding
Symposium WOK VII: Vitaal en Ecologisch Gezond Water Sturend

- - -
ORGANISATIE

KNW Themagroep Waterkwaliteit; zie via de themagroep-pagina ook een terugblik op voorgaande WOK webinars en symposia.

2312 WOK7 d

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl