KNW AGENDA

Webinars en andere activiteiten van onze vereniging.

WOK VII, het 7e nationale symposium Waterkwaliteit, wordt gehouden in december in Amersfoort met als centraal thema 'Vitaal en Ecologisch Gezond Water Sturend - de eindspurt naar het halen van KRW doelen' Het programma wordt nu voorbereid. Denk mee en deel jouw suggesties: Welke onderwerpen moeten aan bod komen? (reageer voor 31 mei)

wok 2023

WOK VII: Vitaal en Ecologisch Gezond Water Sturend

De eindspurt naar het halen van KRW doelen
vrijdag 1 december 2023 | Leerhotel het Klooster, Amersfoort

Het milieubeleid en ruimtelijke ordening is volop in beweging. De beleidsmakers willen integrale oplossingen, maar dat is niet eenvoudig. Hoe benutten we voor waterkwaliteit de kansen die deze programma’s en ontwikkelingen bieden? In welke situaties zien we mogelijkheden om de waterkwaliteit te verbeteren? Maar ook, wanneer zijn er risico’s voor conflicterend belang? En… gaan we hiermee de KRW-doelen in 2027 halen?

Kansen en uitgangspunten voor waterkwaliteitsverbetering

KNW Themagroep Waterkwaliteit gaat met WOK VII, het 7e nationale symposium Waterkwaliteit, voor het sturende principe: Vitaal en Ecologisch Gezond Water Sturend - de eindspurt naar het halen van KRW doelen.

Onze uitdaging is om in WOK kansen en uitgangspunten te vinden, opdat 'waterkwaliteitsverbetering' effectief wordt meegenomen in de plannen voor de grote transities:

 • Water en bodem sturend voor klimaatadaptatie (droogte, waterberging)
 • NPLG (veestapel, extensief landgebruik kwetsbare gebieden, vernatten veengronde
 • Landbouw hervorming (mestbeleid, emissies lucht-water, CO2 opslag bodems)
 • Woningbouwopgave (watergebruik, waterketen, waterhuishouding, WKO, .. )
 • Energie en verduurzamen industrie (WKO, andere grondstoffen, watergebruik, gebruik ondergrond)
 • Natuurherstel en biodiversiteit (N2000 gebieden, recente doel biodiversiteit herstel)
 • ...

Denk mee: wat moeten de thema’s en onderwerpen zijn voor deze opzet van WOK VII? en waaraan zou jij zelf een bijdrage kunnen leveren? Stuur via dit formulier jouw suggesties en ideeën in (reageer voor 31 mei 2023).

- - -
WOK VII: Vitaal en Ecologisch Gezond Water Sturend

De eindspurt naar het halen van KRW doelen

 • datum: vrijdag 1 december 2023
 • locatie: Leerhotel Het Klooster, Amersfoort
 • deelname: KNW-leden 195 euro; niet-leden 295 euro; studenten 25 euro
  - vroegboekkorting: 25 euro korting als je je voor 28 juli aanmeldt; studenten 10 euro korting
  - aanbieding lidmaatschap: nog geen lid? deelname én lidmaatschap nu voor 255 euro, voor een jaar inclusief Vakblad H2O

Aanmelden: via het Registratieformulier

- - -
Organisatie

KNW Themagroep Waterkwaliteit; zie de themagroep-pagina ook voor een terugblik op voorgaande WOK webinars en symposia.

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl