KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

Webinar Maand door CoP Beheer & Onderhoud met korte webinars over vier actuele thema's: Bevers en onderhoud; Klimaat en droogte; Landbouw en waterschappen; Handelingskader exoten. Lees verder voor de terugblik met presentaties en video opnames. In 2024 geven we dit een vervolg tijdens het Voorjaars Symposium.

cop maaien

CoP Beheer & Onderhoud - Webinar Maand, oktober 2023

oktober 2023 | op dinsdagen van 9:00-10:30 uur | online

- - -
PROGRAMMA
maand van beheer en onderhoud in waterbeheer

  • 3 okt: Bevers en onderhoud - hoe omgaan met bevers in de praktijk?
  • 10 okt: Klimaat en droogte - wat doen waterschappen anders na 5 droge jaren?
  • 17 okt: Landbouw en waterschappen - welke ontwikkelingen komen er op ons af?
  • 24 okt: Handelingskader invasieve exoten - wat zijn de nieuwe inzichten voor transport en verwerking?

- - -
TERUGBLIK
met presentaties en video opnames

3 okt | Bevers en onderhoud
Download presentatie en chat:
  ♦ Bevers en onderhoud - hoe omgaan met bevers in de praktijk? - door Tamira Hofmans (Waterschap Limburg)
  ♦ Vragen en antwoorden uit de chat
Video opname webinar:

 - - -
10 okt | Klimaat en droogte
Download presentaties:
  ♦ Werking van de Blauwe Poort - door Tim van Gerven (Waterschap Aa en Maas)
  ♦ Wat doen we anders sinds 2018? - door Mark Scheepkens (Waterschap de Dommel)
Video opname webinar:

- - -

17 okt | Landbouw en waterschappen
Download presentaties en chat:
  ♦ Landbouwtransitie en de waterschappen - door Ton Cornelissen (Waterschap Aa en Maas)
  ♦ Landschapselementen - door Robin Memelink (Unie van Waterschappen)
  ♦ Bufferstroken - door Jantine Haverkamp (Unie van Waterschappen)
  ♦ Vragen en antwoorden uit de chat
Video opname webinar:


- - -

24 okt | Handelingskader Invasieve Exoten
Download presentatie, rapport en chat:
  ♦ Handelingskader transport en verwerking van invasieve exoten - door Janneke van der Loop (Adviesbureau NatuurInclusief)
  ♦ Rapport: Praktisch handelingskader transport en verwerking van invasieve exoten
  ♦ Vragen en antwoorden uit de chat

 - - -
ORGANISATIE

CoP Beheer & Onderhoud

 

CoP BO

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl