KNW AGENDA

Activiteiten van onze vereniging

Winnen wat van waarde is - Hoe sluiten we de stikstof kringloop? In Symposium #2 hebben we 'Het lot van de N' centraal gezet, met praktijkervaringen en nieuwe ontwikkelingen rond technologieën voor de (terug)winning van stikstof uit afvalwater. Aansluitend was er een STOWA symposium over emissie van Lachgas op rwzi's. Lees verder voor terugblik en presentaties.

pexels moleculen2

SYMPOSIUM REEKS | Hoe sluiten we de kringloop?

Transitie van 'afvalwaterzuivering' naar 'hergebruik van energie en grondstoffen' uit afvalwater

SYMPOSIUM #2: Het lot van de N
12 maart 2024 | ochtend | Observant, Amersfoort
In deze symposium reeks kijken we naar het sluiten van de kringloop en de (terug)winning van grondstoffen uit afvalwater. Wat zijn nieuwe ontwikkelingen? We delen kennis en praktijkvoorbeelden, met veel uitwisseling tussen collega's en organisaties. In dit tweede symposium zetten we "Het lot van de N" in de schijnwerpers: hoe gaan we die kringloop sluiten?

In de middag kreeg het programma een vervolg met het STOWA sympsoium over Lachgas op rwzi's. Lachgas is een zeer sterk broeikasgas, en de lachgas-emissie uit rwzi's kan oplopen tot zo'n 60% van de totale CO2-voetafdruk van de waterschappen. De noodzaak om lachgas-emissies te reduceren is dus groot. In dit middag-symposium een update over de stand van zaken rond lachgas emissies en -reductie vanuit rwzi's.

- - -
PROGRAMMA en download presentaties

9:30   Inloop met koffie en thee
9:45   SYMPOSIUM 'Het lot van de N'
10:55   Pauze
11:15  
12:15   Lunch
13:30   STOWA Lachgas Symposium
-
zie STOWA en Publicatie Ervaringen CoP Lachgas vanuit rwzi's
Programma Lachgas Symposium
  • Opening en introductie door middagvoorzitter Mark van Loosdrecht (TU Delft)
  • Landelijke afspraken en ambities - door Ina Elema (Unie van Waterschappen)
  • Lessons learned in 2 jaar Community of Practise - door Ellen van Voorthuizen (RHDHV)
  • Onderzoek TU Delft - door Nina Roothhans (TU Delft)
  • Resultaten Amsterdam-West - door Marcel Zandvoort (Waternet)
  • Versnellingsprogramma en internationale ontwikkelingen - door Remmie Neef (Waterschap Zuiderzeeland)
  • Inzichten met batchsysteem (Nereda) op de rwzi Panheel - door Saskia Hanneman (Waterschapsbedrijf Limburg)
  • N2O Risk en Emission Impact Controller - door Arjen van Nieuwenhuijzen (Witteveen+Bos)
  • Discussie
16:30   Netwerkborrel


- - -

SEPT 2023 | SYMPOSIUM #1: Het lot van de C
Winnen wat van waarde is - Hoe sluiten we de C-kringloop? Naar aanleiding van 15 jaar Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) bespraken we de ontwikkelingen rond (terug)winning van grondstoffen en energie uit afvalwater. Met een Jubileumboek, en discussie over nieuwe manieren van kringloopsluiting, met speciale aandacht voor de C in nieuwe stoffen.
- zie Symposium Kringloopsluiting, en het lot van de C voor presentaties en terugblik.

DOWNLOAD
Zie ook Jubileumboek Winnen wat van waarde is, lessen uit 15 jaar EFGF (Jubileum uitgave 2023; 78pp)

- - -
ORGANISATIE

KNW Themagroep Circulaire Watertechnologie (TGCW) en STOWA

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl