KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

KNW is dit jaar mede-organisator van de Nationale Milieudag. Met VVM en KIVI zetten we de verschillende duurzaamheidstransities centraal - vanuit water, klimaat en milieu - voor gezamenlijke praktijkhandvatten. Hoe borgen we een samenhangende aanpak en de praktische uitvoerbaarheid, ook vanuit de watersector? Kom ook en denk mee, vrijdag 7 juni 2024 in Utrecht.

2406 Nationale Milieudag stad

Nationale Milieudag 2024 - Samen sterk voor leefbaarheid

Het circulaire samenspel van milieu, water en techniek voor een duurzaam klimaat
vrijdag 7 juni 2024 | 9:00-17:00 | Provinciehuis Utrecht

Er zijn meerdere samenhangende duurzaamheidtransities nodig om weer binnen de grenzen van een leefbare aarde te komen. De Kaderrichtlijn Water en het Klimaatplan geven aan wat daar nu voor nodig is vanuit water en klimaat, en er komt een nieuw Nationaal Milieu Programma. Een samenhangende aanpak is nodig zodat de beleidsdoelen elkaar in de uitvoering versterken bij die noodzakelijke transities naar een circulaire, duurzame samenleving.

Milieu - water - klimaat

Klimaat krijgt naast biodiversiteitsverlies nu de meeste aandacht als zichtbaar grootste verstorende factor. Tegelijk opereert de milieuvervuiling nog steeds haast als een sluipmoordenaar met grote invloed op de gezondheid van mensen en daarmee op levenskwaliteit en levensduur. Water wordt hierbij steeds meer een dragende factor, juist omdat er maar een beperkte hoeveelheid beschikbaar zoet water is en we door klimaatverandering en milieuvervuiling daar steeds meer druk op leggen.

Integrale aanpak en praktijkhandvatten

VVM, KNW en KIVI slaan de handen ineen om praktijkhandvatten te vinden voor de transitie naar een duurzaam Nederland. De drie organisaties vinden dat er alle reden is om integraal na te gaan wat nodig is bij deze drie hoofdpijlers onder een duurzaam Nederland, en hoe deze elkaar in de uitvoering naar circulariteit versterken. Wat vraagt dit van de uitvoering van de KRW en het Klimaatplan? en van het nieuwe Nationaal Milieu Programma?

Naast drie plenaire sessies is er een ronde met interactieve deelsessies waarin we gericht ingaan op de praktische uitvoerbaarheid op verschillende deelthema's. Kom ook en help mee onze toekomst echt duurzaam vorm te geven!

Meer informatie en aanmelding
VVM | Nationale Milieudag 2024

2406 Nationale Milieudag

 

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl