KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

Terugblik  - Minisymposium historische waterkennis en het belang daarvan voor toekomstig waterbeheer. Hoe werken historische gebeurtenissen en keuzes door naar het heden en de toekomst? Welke inzichten en maatregelen zijn nu (opnieuw) actueel? Vier sprekers gingen daarover met ons in gesprek, we kijken terug op een uiterst boeiende middag - lees verder voor de presentaties.

2309 Geschiedenis

WATERBEHEER - Zonder geschiedenis geen toekomst
donderdag 28 september 2023 | 14:00-17:00 uur | Waterschapshuis Rivierenland, Tiel

Minisymposium over het belang van historische waterkennis voor hedendaags en toekomstig waterbeheer, en de ontwikkeling van een lange termijn visie.

'Het verleden is soms actueler dan gedacht' - Tijdens dit minisymposium nemen de sprekers ons mee naar inzichten en maatregelen die destijds gebruikt werden, oa rond waterschaarste en waterveiligheid. Naar stedelijk water vóór de introductie van de waterleiding, en gebruik van oa regenwater. Naar de strijd tegen het water, met de kwetsbaarheid en veerkracht van gemeenschappen. Naar de naoorlogse schaalvergroting van de waterschappen, en de lessen die we daaruit ook nu nog kunnen trekken.

Sprekers: Petra van Dam (VU Amsterdam), Herman Havekes (Universiteit Utrecht/Unie van Waterschappen), Lotte Jensen (RU Nijmegen) en Milja van Tielhof (Huygens Instituut, KNAW).

Organisatie: Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW), Stichting Schilthuisfonds (SSF) en de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis.

Lees verder voor programma, sprekers en download presentaties.

2309 geschiedenis molens

- - -
PROGRAMMA
en download presentaties

13:30    Inloop
14:00   Welkom door dagvoorzitter Monique Bekkenutte
♦ 'Kwetsbaarheid en trots - de Nederlandse strijd tegen het water door de eeuwen heen' - door Lotte Jensen (RU Nijmegen) - In de culturele verbeelding van de strijd tegen het water gaan kwetsbaarheid en trots hand in hand: foto’s, verhalen en monumenten tonen zowel de rampzalige gevolgen van watersnoden als de veerkracht van gemeenschappen. Deze lezing laat zien hoe beelden uit het verleden nieuwe relevantie kunnen krijgen. Nu de zeespiegelstijging een steeds grotere dreiging vormt, is het onderkennen van onze kwetsbaarheid belangrijker dan ooit.
'Stedelijk water vóór de introductie van de waterleiding: lokaal, decentraal, en ook duurzaam?' - door Petra van Dam (VU Amsterdam) - Voor 1850 gebruikte men overal in Nederland grondwater en oppervlaktewater als drink- en gebruikswater, maar in de kustprovincies werd ook op grote schaal regenwater opgevangen. Hoe ging men met de diverse soorten water om en hoe ging men om met droogte?
'De waterhuishouding van een kindertehuis: wat kunnen we hiervan leren?' -  door Milja van Tielhof (Huygens Instituut, KNAW) - Het verleden is soms actueler dan gedacht. Deze presentatie behandelt de 18e-eeuwse waterhuishouding van een weeshuis en toont elementen die opvallend aansluiten bij actuele ontwikkelingen, zoals: het gebruik van regenwater, een verfijnde watercultuur en het opslaan van water onder de grond in anticipatie op schaarste.
♦ 'De naoorlogse schaalvergroting van de waterschappen' - door Herman Havekes (Universiteit Utrecht/Unie van Waterschappen) - Kort na de Tweede Wereldoorlog kende Nederland nog meer dan 2.600 waterschappen. In een periode van 70 jaar is dat aantal teruggebracht tot de 21 waterschappen van nu. In de presentatie worden de belangrijkste elementen van dit  – in ons openbaar bestuur ongekende - schaalvergrotingsproces geïnventariseerd en wordt geanalyseerd of en zo ja, welke lessen daaruit te trekken zijn. 
16:15   Discussie met de zaal
16:30   Napraten met hapje en drankje

Download: programma met toelichting en achtergrond sprekers 

2309 geschiedenis cisterne

- - -
ORGANISATIE
Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW), Stichting Schilthuisfonds (SSF) en de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl