KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

Klimaatadaptatie stedelijk gebied - Hoe kunnen we schade en overlast door hevige regenbuien minimaliseren? Er zijn diverse nieuwe oplossingen op de markt gekomen. Apeldoorn deed ervaring op met diepte infiltratie. In andere steden bleken andere oplossingen zoals wadi's meer geschikt. Symposium met ervaringen en inzichten, tijdens Aquatech NL op dinsdag 7 november.

pexels regenwater

SYMPOSIUM: Regenwater - Geen druppel de straat uit!
dinsdag 7 november 2023 |  9:30-15:30 | RAI Amsterdam

De scenario’s van klimaatverandering voorspellen meer extreme neerslag, wat vooral in stedelijke gebieden tot meer wateroverlast zal leiden. De afgelopen jaren is veel gedaan om de overlast door hevige regenval te minimaliseren, en er zijn diverse oplossingen op de markt gekomen, meestal gebaseerd op plaatselijke infiltratie of afvoeren naar open water. Elke oplossing heeft andere voor- en nadelen. De omstandigheden ter plekke bepalen welke technologie het beste kan worden gebruikt.

Ervaringen met wadi’s, ondiepe en diepe infiltratie

In dit symposium worden de langjarige operationele ervaringen van wadi’s, ondiepe en diepe infiltratie met elkaar vergeleken. Hierbij wordt onder meer ingegaan op randverschijnselen als vervuiling en beheer. Ook internationale ervaringen komen aan de orde, met oa een cases uit Leuven. Het symposium deelt ervaringen uit het Europese Life-project Aerfit - Adaptation to Extreme Rainfall - en is speciaal bedoeld door medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven. Voertaal is Nederlands, met een Engelstalige bijdrage uit Duitsland.

De intentie van het symposium is dat bezoekers na afloop voor hun eigen situatie een goede keuze kunnen maken.

Dagvoorzitters: Bert Palsma (STOWA) en Floris Boogaard (Hanze Hogeschool/Deltares)

Programma en registratie
Lees verder Symposium: Regenwater - geen druppel de straat uit!

Alle deelnemers kunnen ook gratis de Aquatech beurs in de RAI bezoeken. Hiervoor moet je je wel apart registeren bij de Aquatech.

- - -

2311 aerfit rainfall

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl