KNW AGENDA

Activiteiten van onze vereniging

Klimaatadaptatie stedelijk gebied - Er zijn diverse nieuwe oplossingen op de markt gekomen om schade en overlast door hevige regenbuien te minimaliseren. Apeldoorn deed ervaring op met diepte infiltratie. In andere steden bleken andere oplossingen meer geschikt. Symposium met ervaringen en inzichten, tijdens Aquatech NL op 7 november 2023 (vol, aanmelding gesloten)

pexels regenwater

SYMPOSIUM: Regenwater - Geen druppel de straat uit!
dinsdag 7 november 2023 |  9:30-15:30 | RAI Amsterdam

Lees verder voor het programma, of meld direct aan via het het [ Registratieformulier ] -> vol, aanmelding gesloten

De scenario’s van klimaatverandering voorspellen meer extreme neerslag, wat vooral in stedelijke gebieden tot meer wateroverlast zal leiden, omdat de grote hoeveelheden regenwater hier niet snel kunnen worden afgevoerd.

De afgelopen jaren is in stedelijk gebied veel gedaan om de overlast door hevige regenval te minimaliseren. Er zijn diverse oplossingen op de markt gekomen, meestal gebaseerd op plaatselijke infiltratie of afvoeren naar open water. Elke oplossing heeft andere voor- en nadelen. De omstandigheden ter plekke bepalen welke technologie het beste kan worden gebruikt.

Ervaringen met wadi’s, ondiepe en diepe infiltratie

In dit symposium worden de langjarige operationele ervaringen van wadi’s, ondiepe en diepe infiltratie met elkaar vergeleken. Hierbij wordt onder meer ingegaan op randverschijnselen als vervuiling en beheer. Ook internationale ervaringen komen aan de orde, met oa een cases uit Leuven.

Het symposium deelt ervaringen uit het Europese Life-project Aerfit - Adaptation to Extreme Rainfall - en is speciaal bedoeld door medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven. Voertaal is Nederlands, met een Engelstalige bijdrage uit Duitsland.

De intentie van het symposium is dat bezoekers na afloop voor hun eigen situatie een goede keuze kunnen maken.

Dagvoorzitters: Bert Palsma (STOWA) en Floris Boogaard (Hanze Hogeschool/Deltares)

- - -
PROGRAMMA

9:30   Inloop
10:00   Inleiding op de dag - door Bert Palsma (STOWA)
    Ochtendprogramma - presentaties
 • Tommy Bolleboom (Rijkswaterstaat) - Ontwikkelpad Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
 • Floris Boogaard (Hanze Hogeschool/Deltares) - Overzicht van (inter-)nationale ervaringen met infiltratie van regenwater
 • Erik Laurentzen (gemeente Arnhem) en Sidney Stax (gemeente Nijmegen) - Hoe goed werken infiltratie voorzieningen in Arnhem en Nijmegen, en wat zijn de beheersaspecten?
11:30   Koffie pauze
   
 • Baptist Vlaeminck (stad Leuven, België) - Participatieve klimaatadaptatie op wijkniveau in Leuven
 • Frank Smits (gemeente Amsterdam) - Rainproof Rivierenbuurt Amsterdam
12:45   Walking lunch, en bezoek Rainproof project Rivierenbuurt, Amsterdam  
14:15   Middagprogramma - vervolg
 • Bernie ter Steege (gemeente Apeldoorn) en Lars Lamers (Lamers Water) - Ervaringen met diepte infiltratie (DSI/FHVI) van voorgezuiverd hemelwater in Apeldoorn
 • Samenvatting en vragen
15:30   Sluiting met hapjes en drankjes

- - -
SYMPOSIUM: Regenwater - Geen druppel de straat uit!

 • datum: dinsdag 7 november 2023
 • tijd: inloop 9:30 uur; programma 10:00-15:30 uur
 • locatie: Elicium, RAI Amsterdam (ingang D)
 • deelname: gratis voor leden en gasten van KNW / STOWA / RIONED en leden van Netwerk Kans; andere deelnemers: 195 euro (ex btw)

Aanmelden: via het [ Registratieformulier ] -> vol, aanmelding gesloten

Alle deelnemers kunnen ook gratis de Aquatech beurs in de RAI bezoeken. Hiervoor moet je je wel apart registreren bij de Aquatech, via deze link.

- - -

2311 aerfit rainfall

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl