KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

Winnen wat van waarde is - In het drukbezochte Symposium #2 stond 'Het lot van de N' centraal, met praktijkervaringen, nieuwe ontwikkelingen en technologieën voor de terugwinning van stikstof uit afvalwater. Aansluitend was er een STOWA symposium over emissie van Lachgas op rwzi's. Lees verder voor terugblik en presentaties.

pexels moleculen2

SYMPOSIUM REEKS | Hoe sluiten we de kringloop?

Transitie van 'afvalwaterzuivering' naar 'hergebruik van energie en grondstoffen' uit afvalwater

SYMPOSIUM #2: Het lot van de N
12 maart 2024 | ochtend | Observant, Amersfoort
In deze symposium-reeks kijken we naar het sluiten van de kringloop en de (terug)winning van grondstoffen uit afvalwater. Wat zijn nieuwe ontwikkelingen? We delen kennis en praktijkvoorbeelden, met veel uitwisseling tussen collega's en organisaties. In dit tweede symposium stond "Het lot van de N" in de schijnwerpers: hoe gaan we die kringloop sluiten? Zie hieronder voor programma, sprekers en download presentaties.

In de middag was er aansluitend het STOWA symposium over Lachgas emissies op rwzi's. Lachgas is een zeer sterk broeikasgas, en de lachgas-emissie uit rwzi's kan oplopen tot zo'n 60% van de totale CO2-voetafdruk van de waterschappen. De noodzaak om lachgas-emissies te reduceren is dus groot; zie hieronder voor programma en sprekers.

- - -
PROGRAMMA en download presentaties

9:30   Inloop met koffie en thee
9:45   SYMPOSIUM 'Het lot van de N'
10:55   Pauze
11:15  
12:15   Lunch
13:30   STOWA Lachgas Symposium
-
zie STOWA en Publicatie Ervaringen CoP Lachgas vanuit rwzi's
Programma Lachgas Symposium
  • Opening en introductie door middagvoorzitter Mark van Loosdrecht (TU Delft)
  • Landelijke afspraken en ambities - door Ina Elema (Unie van Waterschappen)
  • Lessons learned in 2 jaar Community of Practise - door Ellen van Voorthuizen (RHDHV)
  • Onderzoek TU Delft - door Nina Roothhans (TU Delft)
  • Resultaten Amsterdam-West - door Marcel Zandvoort (Waternet)
  • Versnellingsprogramma en internationale ontwikkelingen - door Remmie Neef (Waterschap Zuiderzeeland)
  • Inzichten met batchsysteem (Nereda) op de rwzi Panheel - door Saskia Hanneman (Waterschapsbedrijf Limburg)
  • N2O Risk en Emission Impact Controller - door Arjen van Nieuwenhuijzen (Witteveen+Bos)
  • Discussie
16:30   Netwerkborrel


- - -

ACHTERGROND
Naar aanleiding van 15 jaar Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) bespreken we de ontwikkelingen rond (terug)winning van grondstoffen en energie uit afvalwater. Najaar 2023 was de aftrap, met een Jubileumboek en de start van een Symposium-reeks over nieuwe manieren van kringloopsluiting. In Symposium #1 was er een update over de koolstof-kringloop en de C in nieuwe stoffen.
- Terugblik: Symposium #1 | Kringloopsluiting, en het lot van de C met programma, sprekers en download presentaties
- Jubileumboek: Winnen wat van waarde is, lessen uit 15 jaar EFGF (Jubileum uitgave 2023; 78pp)

- - -
ORGANISATIE

KNW Themagroep Circulaire Watertechnologie (TGCW) en STOWA

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl