KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

De Waternetwerk Bachelor en Master Scriptieprijzen 2021 zijn vrijdag 26 november uitgereikt tijdens een online event. De genomineerden - vanuit TUDelft, UTwente, Radboud Universiteit en Hogeschool Windesheim - presenteerden hun scriptie met een poster en een vlog, waarna de jury de uitslag bekend maakte. Wie zijn de winnaars? Lees verder!

banner scriptieprijs4

Waternetwerk BSc en MSc Scriptieprijs 2021

Dit jaar waren er 17 inzendingen voor de Bachelor prijs, en 21 inzendingen voor de Master prijs. Voor beide prijzen een record aantal scripties. De deskundige jury beoordeelde alle inzendingen en keek daarbij naar: Hoe vernieuwend is het? Hoe bruikbaar is het? Wat de de kwaliteit van het werk?

Winnaars Master Scriptieprijs 2021 met posters en jury oordeel

  • 1e prijs: Amber van Hamel (TUDelft) - Towards climate resilient green-blue roofs De jury: 'Geweldig Amber, jouw studie naar groen-blauwe daken vonden we energiek en origineel. Veel praktijkonderzoek en je hebt je niet laten hinderen door Corona beperkingen. Ook gebouwen kunnen meer klimaatadaptief worden gemaakt door te beginnen bij.. het dak. Lezen en toepassen, de stad en het huis kunnen koeler!'
  • 2e prijs: Judith van der Knaap (Radboud Universiteit) - Mitigating greenhouse gas emissions from sludge depots: an experimental approach De jury: 'Ook deze studie is heel relevant. Broeikasgasemissies vanuit baggerdepots. En dat alles in een bondige rapportage/artikel. Dit moeten alle baggeraars en waterbeheerders lezen en vervolgstudies, misschien wel met Judith, oppakken.'
  • 3e prijs: Anne-Marie de Jong (TUDelft) - Governance of Adaptive Delta Management in the Netherlands De jury: 'Steeds vaker realiseren we ons dat ook niet-technische aspecten heel belangrijk zijn om problemen op te lossen. De governance is er daar één van. Effectieve samenwerking op alle niveaus is nodig om ook aanpassingen gericht op zeespiegelstijging succesvol te laten zijn. Deze scritie is heel relevant en hoort echt bij de beste werken van dit jaar.'

Winnaars Bachelor Scriptieprijs 2021 met posters en jury oordeel

  • 1e prijs: Luuk van Laar (University of Twente) - Assessment and quantification of the waterside slope erosion safety of a fully sandy levee at Kloosterbos De jury: 'Jouw studie naar de erosie van een volledig zanderige dijk is in de roos. Dit onderwerp krijgt eindelijk veel aandacht, en dat is nodig. In alle zandgebieden zijn dit soort dijken. En met deze uitstekende studie kunnen dijkbeheerders echt een stap verder zetten. Een uitzonderlijk stuk werk. SUPER!
  • 2e prijs: Luke Overweter & Maarten Ruiter (Hogeschool Windesheim) - Het creëren van een gesloten (zoet)waterbalans op Terschelling De jury: 'De studie naar het sluiten van de water kringloop op Terschelling is heel goed uitgevoerd. Alle mogelijke oplossingen zijn door jullie bedacht en doorgerekend. Dat levert een heel mooi praktisch overzicht en afwegingskader op. Gefeliciteerd.'
  • 3e prijs: Janick Klompjan & Joppe Kreeftenberg (Hogeschool Windesheim) - Binnenstedelijke Kademuren Nabij Bomen De jury: 'Jullie studie naar de stabiliteit van kademuren en de invloed van bomen daarop is erg goed. Kademuren moeten bewaard blijven en voor de veiligheid niet instorten. En bomen wil je daar ook behouden? Hoe doe je dat? Een hot topic. Jullie hebben een mooi overzicht geleverd waar alle aspecten in zijn meegenomen. Kan direct worden gebruikt.'

Winnende scripties in Vakblad H2O
In Vakblad H2O (feb.2022) staat een artikel over beide winnende scripties: Amber van Hamel over Groenblauwe daken als waterbuffer, en Luuk van Laar over Erosie-onderzoek en veiligheidsbeoordeling. Lees verder voor de artikelen als pdf-download.

---
Vlogs van de winnaars

Vlog Amber van Hamel - Towards climate resilient green-blue roofs


Vlog Judith van der Knaap
- Mitigating greenhouse gas emissions from sludge depots: an experimental approach


Vlog Anne-Marie de Jong
- Governance of Adaptive Delta Management in the Netherlands


Vlog Luuk van Laar
- Assessment and quantification of the waterside slope erosion safety of a fully sandy levee at Kloosterbos


Vlog Luke Overweter & Maarten Ruiter
- Het creëren van een gesloten (zoet)waterbalans op Terschelling


Vlog Janick Klompjan & Joppe Kreeftenberg
- Binnenstedelijke Kademuren Nabij Bomen

---
Informatie

De Waternetwerk Bachelor en Master Scriptieprijzen worden sinds 2006 jaarlijks uitgereikt. De prijs wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Waterschapsbank. Zie Waternetwerk BSc en MSc Scriptieprijs voor achtergrond, spelregels, juryleden en meer informatie.

nwb bank

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl