KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

Welke ontwikkelingen vinden plaats in het IJsselmeergebied? Webinar met een aantal onderzoekers over PAGW projecten en andere activiteiten ter versterking van de ecologie in deze unieke delta. Terugblik op Webinar WOK #4: Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied.

wok 2021

Webinars Waterkwaliteit op de kaart 2021

15-19 nov 2021 | 15:30-17:00 uur | elke middag een webinar

Webinar programma: Halen we de KRW doelen? (15 nov); RWZI lozingen in relatie tot KRW-opgaven (16 nov); Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen (17 nov); Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied (18 nov); Verantwoord waterplezier en -vertier? (19 nov). Zie hier voor de andere webinars.

Terugblik Webinar WOK #4: Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied

Download de presentaties:

  • Programma Aanpak Grote Wateren - door Rosalie Heins (RWS). Een robuust IJsselmeergebied kan niet zonder robuuste natuur. Het is een uniek zoetwatergebied, maar ook een kwetsbaar ecologisch systeem, dat onder druk staat door toenemend gebruik en klimaatverandering. PAGW projecten in dit gebied.
  • PAGW project Oostvaardersoevers - door Jannele Lourens (RWS). Waterkwaliteit verbeteren en de natuur versterken. Hoe wordt dit ingevuld bij de Oostvaardersoevers langs het Markermeer?
  • IJsselmeergebied als het Blauwe Hart van Nederland - door Flos Fleischer (Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk). Het IJsselmeergebied is een uniek zoetwatergebied, maar de druk op het gebied neemt toe vanuit oa waterveiligheid, waterkwaliteit en natuurwaarden, zoetwatervraag, gebruikdruk en energietransitie. Hoe kunnen we al die functies combineren?
  • Verkenning Wieringerhoek - door Lennart Turlings (Witteveen&Bos). Veerkrachtig ecosysteem op de grens van zoet en zout. Verkenning om het Delta karakter te versterken op deze verbinding IJsselmeer-Waddenzee  door natuurlijke overgangen te creëren - voor vissen en vogels - en beheersing van de zoutindringing.

Video opname van het webinar:

Achtergrond - De Marker Wadden halen regelmatig het nieuws, de eilanden en hun omgeving worden goed bezocht door vogels en vissen, en nieuwe eilanden worden op dit moment aangelegd. Maar wat gebeurt er allemaal nog meer in het IJsselmeergebied? Welke ontwikkelingen vinden plaats, welke ideeën en plannen zingen rond en welke (ecologische) doelen zouden we moeten nastreven? In dit webinar komt een aantal onderzoekers aan het woord die betrokken zijn bij de activiteiten in het IJsselmeergebied.

2021 wok4

---
Organisatie

KNW Themagroep Waterkwaliteit

 

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl