WAT WE DOEN

KNW organiseert symposia, webinars en workshops, excursies en andere evenementen, waar actuele onderwerpen aan bod komen en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Activiteiten en programma's met maatwerk voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo weet je altijd wat er speelt!

KNW Themagroep Waterkwaliteit organiseerde in 2021 opnieuw een serie WOK Webinars. We zetten de Nederlandse KRW-aanpak in Europees perspectief, werden bijgepraat over ecologische ontwikkelingen in het IJsselmeergbied, tools voor landbouwmaatregelen, oplossingen voor verantwoord wildzwemmen, en meer. Lees verder voor thema's, presentaties en video opnames.

wok webinars

Waterkwaliteit op de kaart 2021

15-19 nov 2021 | elke dag van 15:30-17:00 uur | online

PROGRAMMA en TERUGBLIK

ma 15 nov | Halen we de KRW doelen?
Ondanks omvangrijke maatregelpakketten en state-of-the-art doelen wijzen verschillende analyses er op dat we in Nederland de KRW-doelen in een deel van onze wateren in 2027 niet halen. Wat is er aan de hand? Is ons watersysteem zo van slag dat het nog decennia duurt voordat dit zich in voldoende mate heeft hersteld? Of zijn we gewoon veel te kritisch en mogen we niet klagen over de huidige waterkwaliteit? Hoe ligt dit eigenlijk in andere Europese landen? Kunnen we in Nederland wat leren van de wijze waarop zij met het doelbereik 2027 omgaan? Twee experts gaven hun visie op de toekomst van de Nederlandse waterkwaliteit en zetten de Nederlandse aanpak in Europees perspectief. Aansluitend gingen wij met hen in debat. Zie Terugblik met presentaties en video opname.

di 16 nov | RWZI lozingen in relatie tot KRW-opgaven
Veel rioolwaterzuiveringen zullen de komende decennia worden verbeterd. Waterschappen beogen hiermee ook medicijnresten en andere opkomende stoffen te verwijderen. De eerste zuivering die full-scale microverontreinigingen gaat zuiveren wordt dit najaar in gebruik genomen en ook andere RWZI’s zullen de komende decennia worden verbeterd. Vragen die spelen zijn in hoeverre met de beoogde verbetering voldaan kan worden aan de KRW-opgaven in het waterlichaam waarop wordt geloosd en/of benedenstrooms wordt afgewenteld? Hoe bepaal je de effectiviteit met chemische en biologische methoden? Wat wordt ‘geleerd en geïmplementeerd’? In dit webinar werden de successen maar ook de uitdagingen gepresenteerd en bediscussieerd. Zie Terugblik met verslag, presentaties en video opname.

wo 17 nov | Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen
De diffuse nutriënten uit- en afspoeling van landbouwpercelen naar water vormt nog steeds voor veel waterlichamen een belemmering om de KRW-doelen te halen. Lokale omstandigheden bepalen de noodzaak voor reductie en het effect van maatregelen. De laatste jaren zijn tools ontwikkeld die lokaal (op een bedrijf / perceel) inzicht geven welke maatregelen effectief zijn. Een die in de picture staat is de tool 'Maatregelen op de Kaart', maar er zijn er (veel) meer. In dit webinar kregen we een overzicht en keken we naar mogelijkheden om tools te bundelen, uniformeren, integreren, en verdere ontwikkeling (beter) te stroomlijnen en organiseren. Zie Terugblik met verslag, presentaties en video opname.

do 18 nov | Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
De Marker Wadden halen regelmatig het nieuws, de eilanden en hun omgeving worden goed bezocht door vogels en vissen, en nieuwe eilanden worden op dit moment aangelegd. Maar wat gebeurt er allemaal nog meer in het IJsselmeergebied? Welke ontwikkelingen vinden plaats, welke ideeën en plannen zingen rond en welke doelen zouden we moeten nastreven? In dit webinar kwam een aantal onderzoekers aan het woord die betrokken zijn bij de activiteiten in het IJsselmeergebied. Zie Terugblik met presentaties en video opname.

vr 19 nov | Verantwoord waterplezier en -vertier?
Bij mooi weer zoeken mensen graag het water op en kunnen velen de verleiding niet weerstaan om te gaan pootje baden of zwemmen. Er is veel vraag naar plekken waar dat kan, zoals strandjes of waterspeeltuinen, en de aanleg daarvan trekt weer meer mensen aan. Daarnaast zijn 'city swims' en 'mud runs' heel populair. De activiteiten op of rond het water blijven niet altijd beperkt tot aangewezen zwemwateren waar de kwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd. We gaan kijken wat er bekend is over de risico’s van dergelijke activiteiten. Dat roept natuurlijk de vraag op wat er aan te doen valt, enerzijds om risico’s voor de gebruikers in beeld te brengen en anderzijds welke maatregelen mogelijk zijn om risico’s te verminderen. En hoe stimuleer je dat gebruikers voor zichzelf een goede afweging maken? Zie Terugblik met verslag en presentaties.

---
Organisatie

KNW Themagroep Waterkwaliteit

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl