KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

Schrijf jij dit jaar jouw BSc- of MSc-Scriptie over een 'water' onderwerp? Of ken jij een student die dat doet? De winnende scripties van vorig jaar gingen over uiteenlopende thema's, van onderzoek naar kusterosie en sedimentsuppleties, tot PFAS verwijdering en visonderzoek. Wie wint dit jaar de Waternetwerk Scriptieprijs? Lees verder voor het deelnameformulier.

banner scriptieprijs4

KNW Scriptieprijs 2024

Download het Reglement & Inschrijfformulier Waternetwerk Scriptieprijs (versie 2024). De prijsuitreiking is tijdens het KNW Najaarscongres in november 2024. Sluitingsdatum voor inzending is in september 2024 (exacte datum wordt later bekendgemaakt door de jury).

De ingezonden scripties worden door de vakjury van de Scriptieprijs beoordeeld op de volgende criteria:

  1. vernieuwende karakter van het onderzoek;
  2. bruikbaarheid voor de waterpraktijk;
  3. kwaliteit van het onderzoek en kwaliteit van de rapportage

Naast een boost voor je CV, bedraagt de eerste prijs €600, de 2e prijs €300 en de 3e prijs €100, plus een jaar lang gratis lidmaatschap van KNW. Een ingestuurde scriptie moet minimaal met een 8 (‘goed’) gewaardeerd zijn door de opleiding. De genomineerden wordt gevraagd een poster of een vlog te maken over hun scriptie.

Zie Scriptieprijs HBO en WO voor meer informatie en de winnaars en genomineerden van voorgaande jaren.

- - -
In the Picture in Vakblad H2O -
Nik Verweel, winnaar van de BSc Scriptieprijs 2023
"Flood hazard in tourism development area Gunjur, the Gambia"
Nik Verweel is nu Master student GIS aan de WUR: "In het eerste studiejaar van de Bachelor leerden we al dat je breder moet kijken dan vanuit Nederlands perspectief. Klimaatverandering gaat ieders leven op zijn kop zetten. Ik wil, ik móet, bijdragen aan het zoeken naar oplossingen! Er bestaat zoveel mooie kennis op de wereld waarvan we gebruik kunnen maken." - lees verder

 

banner scriptieprijs3

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl