KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

Tijdens AQUA Nederland Vakbeurs 2024 biedt het (Stedelijk) Water Theater een kennis-programma, waarin ook KNW diverse sessies verzorgt. Meer weten over Operatie Sterk Water, de nieuwe arbeidsmarktagenda? Innovaties rond demiwater, Caleyda of de nieuwe Europese richtlijn behandeling afvalwater? Kom langs bij KNW in het (Stedelijk) Water Theater, 19-21 mrt, dagelijks om 13:00 en 13:30 uur.

aqua nl

AQUA NEDERLAND 2024 - De toekomst van watermanagement

19, 20 en 21 maart 2024 | 10:00 - 18:00 uur | Evenementenhal Gorinchem

Sinds 2022 bestaat Aqua Nederland uit 2 beurshallen: beneden de 'Watermarktplaats' beursvloer met veel exposanten, en boven de Next Level hal met oa Kennissessies in het Water Theater, een Innovatie paviljoen en een Vacatureplaza.

KNW organiseert korte kennis sessies in het (Stedelijk) Water Theater in samenwerking met diverse partner organisaties, dagelijks om 13:00 uur en 13:30 uur. Zien we u daar?

Lees verder voor de KNW kennis sessies; of ga voor tickets naar AQUA Nederland Vakbeurs 2024 en voor het complete programma naar AQUA Nederland | Kennisprogramma

- - -
NEXT LEVEL - Kennis sessies (Stedelijk) Water Theater
dagelijks | 13:00-13:30 - Sessie #1 | 13:30-14:00 - Sessie #2

dinsdag 19 maart 2024 | 1. Arbeidsmarktagenda & 2. Proceswater

Sessie #1 - Operatie Sterk Water, de gezamenlijke arbeidsmarktagenda voor de watersector

Koninklijk Nederlands Waternetwerk, Stichting RIONED en Wateropleidingen pakken de personele uitdagingen in de sector aan. Onlangs ondertekenden zij daarvoor het initiatief 'Operatie Sterk Water', de gezamenlijke arbeidsmarktagenda voor de watersector. "Leren, werken en innoveren - met hoofd, handen en hart - in het (stedelijk) water is cruciaal voor de toekomst van Nederland. Het werk van de (stedelijk) waterbeheerder vereist een integrale aanpak, en koppeling met veel en diverse uitdagingen en transities. Dit geeft nog een extra dimensie aan het werk in ons boeiende vakgebied." Doel van dit initiatief is om werk voor water in de schijnwerpers te zetten, nieuwe collega’s voor de sector te winnen, en het delen van vakkennis en ervaring te bevorderen. Menselijk kapitaal is cruciaal!
- door Monique Bekkenutte (directeur KNW)

Sessie #2 - Innovaties in technieken voor demiwater-productie

Voor de industrie wordt op grote schaal demiwater geproduceerd. Hierbij wordt meestal oppervlaktewater gebruikt als bron, maar steeds vaker wordt gekeken naar afvalwaterhergebruik. Uitdagingen daarbij zijn minimalisatie van energie- en chemieverbruik, verhogen van de water recovery en het tegengaan van vervuiling van membraansystemen. Er zijn diverse nieuwe technieken die hier aan bijdragen. Evides Industriewater doet onderzoek naar deze nieuwe technieken, waarbij de resultaten veelbelovend zijn.
- door Jan Willem Mulder (Evides)

woensdag 20 maart 2024 | 1. Stedelijk waterbeheer & 2. Klimaat en Circulair

Sessie #1 - PHA2USE, van afvalwater naar natuurlijke plasticvervanger Caleyda

Waterschap Brabantse Delta is één van de initiatiefnemers van het project PHA2USE, het project om een natuurlijke plasticvervanger te produceren uit stedelijk afvalwater. Het hieruit ontstane product draagt de naam Caleyda. Deze samenwerking tussen vijf waterschappen, energie- en afvalbedrijf HVC, technologiebedrijf Paques Biomaterials en STOWA toont de innovatieve kracht van de waterschappen. Na een eerste succesvolle proefinstallatie op rwzi Bath staat er inmiddels een demonstratiefabriek bij HVC in Dordrecht. De eerste kilo’s Caleyda zijn inmiddels geleverd en worden nu getest in de praktijk. De waterschappen leveren hiermee een bijdrage aan de beoogde circulaire economie in 2050.
- door Bart Joosse (Senior Waterketentechnoloog, Waterschap Brabantse Delta)

Sessie #2 - Zuiveringsslib drogen, project slibdroger bij HVC in Alkmaar

HVC bouwt een nieuwe drooginstallatie voor zuiveringsslib in Alkmaar. Ontwaterd huishoudelijk slib wordt op banden verwerkt en door middel van warme lucht gedroogd tot 90% droge stof. De capaciteit is gedimensioneerd op circa 22 ton per uur aan waterverdamping. De benodigde energie voor het droogproces is restwarmte van de AfvalEnergieCentrale op hetzelfde terrein. Na droging ontstaat er een slibkorrel (circa 54 kton/jaar) die vervolgens wordt ingezet als energiebron voor onder andere warmtenetten.
- door Josien Ruijter (HVC Alkmaar)

donderdag 21 maart 2024 | 1. Riolering & 2. Arbeidsmarktagenda

Sessie #1 - Gemeenten en de Europese richtlijn behandeling afvalwater

Wat betekent de Europese richtlijn behandeling afvalwater voor uw werk in de gemeente? Een herziene Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (UWWTD) is in de maak. Wat gaat deze nieuwe richtlijn betekenen voor het stedelijk waterbeheer, en welke stappen zijn belangrijk om aan de nieuwe, strengere eisen te kunnen voldoen? Op verzoek van de VNG heeft Stichting RIONED wijzigingsvoorstellen gedaan om de nieuwe UWWTD aan te laten sluiten op de Nederlandse praktijk. Het is nu al duidelijk dat de UWWTD een extra inspanning gaat vragen van gemeenten en waterschappen.
- door Saskia Holthuijsen (programmamanager Rioned)

Sessie #2 - Operatie Sterk Water, de gezamenlijke arbeidsmarktagenda voor de watersector

Koninklijk Nederlands Waternetwerk, Stichting RIONED en Wateropleidingen pakken de personele uitdagingen in de sector aan. Onlangs ondertekenden zij daarvoor het initiatief 'Operatie Sterk Water', de gezamenlijke arbeidsmarktagenda voor de watersector. "Leren, werken en innoveren - met hoofd, handen en hart - in het (stedelijk) water is cruciaal voor de toekomst van Nederland. Het werk van de (stedelijk) waterbeheerder vereist een integrale aanpak, en koppeling met veel en diverse uitdagingen en transities. Dit geeft nog een extra dimensie aan het werk in ons boeiende vakgebied." Doel van dit initiatief is om werk voor water in de schijnwerpers te zetten, nieuwe collega’s voor de sector te winnen, en het delen van vakkennis en ervaring te bevorderen. Menselijk kapitaal is cruciaal!
- door Monique Bekkenutte (directeur KNW)

- - -
INFORMATIE, tickets en programma

AQUA Nederland Vakbeurs 2024 en AQUA Nederland | Kennisprogramma

aqua nl

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl