KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

"Sinds 1995 verspreidt het fitterij-virus zich als een watervlek door het hele land, met als mijlpaal in 2015 dat echt alle waterbedrijven meededen." Dit najaar is de 15e (!) editie van de Fitterijwedstrijden tijdens de Aquatech 2023, met een feestelijk jubileum magazine FITTERS! bomvol interviews, anekdotes, mijlpalen en foto's.

2307 Fitters

FITTERIJWEDSTRIJDEN - Jubileum in 2023

Toenmalig commissielid Jos Dekker: "Sinds 1995 zien we het fitterij-virus zich als een watervlek door het hele land verspreiden. De wedstrijdcommissie kreeg het in 2015 zelfs voor elkaar dat elk drinkwaterbedrijf meedeed aan de fitterijwedstrijden. Onze blijdschap was groot, een mijlpaal!”

Deelnemers in 2015: Brabant Water, Dunea, Evides, Oasen, PWN, Vitens, Waterbedrijf Groningen, Waternet, WMD Water en WML - alle drinkwaterbedrijven deden mee aan de fitterijwedstrijden.

Deze en meer feiten zijn te lezen in FITTERS!, het jubileummagazine over de fitterijwedstrijden. KNW presenteert het magazine op de Aquatech 2023.

fitters drinkwaterbedrijven

1711 fitterij2017

- - -
WAT ZIJN FITTERIJWEDSTRIJDEN? -
De teams bestaan uit twee personen (een boorder en een fitter), met een coach. Het is de bedoeling dat zij zo snel mogelijk een 150 mm GN/C drinkwater distributieleiding onder druk aanboren, vervolgens de aansluitleiding koppelen aan een meteropstelling en deze doorverbinden naar een tapkraan. Op het moment dat er water uit de tapkraan komt is het over en wordt de tijd gestopt. Bij de wedstrijden beoordelen minimaal twee scheidsrechters de deelnemers op kwaliteit, vakmanschap, en of er aan alle regels en veiligheidseisen is voldaan.

- - -
VIDEO met impressie Fitterijwedstrijden 2019

Zie Fitterijwedstrijden voor oa wedstrijdreglement 2023, én terugblik voorgaande Fitterijwedstrijden.

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl