KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

Kent u de Hydrotheek al? Deze uitgebreide database is online toegankelijk en bevat ruim 50.000 publicaties over een breed scala aan wateronderwerpen. Regelmatig worden nieuwe publicaties toegevoegd, waaronder recente STOWA rapporten over aquathermie, blauwalgen, beekherstel en DNA technieken in het waterbeheer.

hydrotheek

De Hydrotheek

De Hydrotheek is een uitgebreide database met meer dan 50 duizend bronnen op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, watersystemen, waterkeringen, afvalwaterzuivering, riolering en waterbeheer in Nederland.

De Hydrotheek wordt beheerd ism de Bibliotheek van de Wageningen Universiteit, en bevat publicaties van STOWA en een groot aantal andere organisaties.

Begin december toegevoegde publicaties zijn oa:

  • Terreingebruik steenmarters in weidevogelgebieden in Fryslân en Groningen
  • Uitvoering van de Vogel-en Habitatrichtlijn in de praktijk: spanningen en mogelijke oplossingsrichtingen
  • Het Nederlandse natuurbeleid in zijn institutionele context: beschrijving en analyse van de interne en externe congruentie van het Nederlandse natuurbeleidsarrangement in relatie tot landbouwbeleid, waterbeleid (voor de grote rivieren) en recreatiebeleid (1975-2018)
  • RAVON-balans 2020: Hoe gaat het met de reptielen, amfibieën en vissen in Nederland?
  • Effect assessment of nano- and microplastics in freshwater ecosystems

Ga naar de Hydrotheek voor meer nieuwe titels, en zoek in de database op uw eigen trefwoorden.

Uw publicaties in de Hydrotheek?
Neem contact op met de Hydrotheek voor het aanleveren van uw publicaties. Samen maken en houden we de Hydrotheek compleet.

Maandelijkse en wekelijkse nieuwsbrieven
De Hydrotheek geeft maandelijks én wekelijks een nieuwsbrief uit, met een overzicht van recente aanwinsten. Bijzondere publicaties worden uitgelicht onder de titel 'Waterjuweeltjes', de nieuwe aanwinsten en de Top-3.

Meer informatie
Hydrotheek en STOWA | Hydrotheek


Meer Watersector events

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl