KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

Toepassingen van kunstmatige intelligentie in de watersector - wat is de stand van zaken? en wat kan het de watersector opleveren? Uitkomsten van de OWNH bijeenkomst van Themagroep Water & IT, op 25 juni 2019 in Utrecht.

1906 tg water it 2 

Wat is de status van Kunstmatige Intelligentie, en wat kan het opleveren voor de watersector?

Deze twee vragen zijn ruim aan bod gekomen tijdens een onderweg-naar-huis-bijeenkomst in het hoofdkantoor van Nelen en Schuurmans, met cases vanuit de wetenschap, vanuit de watersector en vanuit een andere sector.

Allereerst gaf Sandjai Bhulai een beeld van de veranderende zienswijzen in ‘competing on analytics’. Door de verschuiving van machine learning naar kunstmatige intelligentie (KI) is het mogelijk lerende applicaties te maken waarbij er bij aanvang geen enkele data beschikbaar is.

Hierna gaf Alex van der Helm een beeld van kunstmatige intelligentie in de praktijk vanuit het datalab van Waternet, het watercyclusbedrijf van Amsterdam, en de beweging van Waternet richting een data-gedreven organisatie, met 4 casussen waarbij KI-technieken in de praktijk zijn ingezet.

Tenslotte kregen we van Marc Teunis inzicht in een toepassing van kunstmatige intelligentie in een andere sector: 'Biomarker discovery with Machine Learning', met de ervaringen van de Research Group Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry van de Hogeschool Utrecht.

Daarna gaf Arjen van Dam een toelichting op de in april gehouden enquête ‘Kunstmatige Intelligentie in de Watersector’. Uit de reacties van de 150 respondenten bleek dat het onderwerp zeer actueel is in de watersector. Na een korte pauze verspreidde ieder zich naar één van de drie discussietafels.

1906 tg water it 3

Download presentaties en verslag

Uitkomsten discussietafels en een enquête-diagram

1906 tg water it 1 succes factoren  1906 tg water it 2 toepassingen 1906 tg water it 3 validatie 1906 tg water it enquete

OWNH bijeenkomst | Kunstmatige Intelligentie in de watersector

dinsdag 25 juni 2019 | inloop vanaf 15:30 uur| kantoor Nelen & Schuurmans in Utrecht

Organisatie
KNW Themagroep Water & IT

Zie ook de Terugblik op het KNW Voorjaarscongres ism Wateropleidingen, met waterblogs, presentaties en fotoverslag.

KNW VC2019 3

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl