KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

Voor de Introductiedag 2018 ging Jong KNW op vrijdag 25 mei naar waterschap Aa en Maas. Op bezoek bij 'Den Bosch klimaatneutraal', met de grondstoffenfabriek waarin allerlei partijen samenwerken, en het nieuwe waterbergingsgebied. En natuurlijk was er als afsluiting een netwerkborrel.

201805 introdag1

Introductiedag 2018

Duurzaam produceren in de grondstoffen fabriek

De deelnemers verzamelden om 9 uur werden bij station Den Bosch om van daar per touringbus te vertrekken naar de waterzuivering aan de Treurenburg. De dag startte met de bekende Bossche bollen en een kop koffie.

Ferdinand Kiestra en Colette van den Elshout gaven eerst uitleg over de waterzuivering, ofwel 'grondstoffenfabriek', met een samenwerkingsverbond tussen waterschap Aa en Maas, de afvalstoffendienst en de Heineken brouwerij. Er moet blijkbaar heel veel gebeuren voordat er duurzaam geproduceerd kan worden. Het doorzettingsvermogen van de drie partners is dan ook prijzenswaardig en een echt voorbeeld voor de rest van Nederland!

Den Bosch wil een smart green city worden en de zuivering gaat een belangrijke rol in de duurzame energievoorziening spelen. Uit het restproduct van de zuivering, het slib, wil men zoveel mogelijk biogas halen. Door de restwarmte van de biomassacentrale van de afvalstoffendienst kan het vergistingsproces versneld worden. Het geproduceerde biogas wordt vervolgens gebruikt door de vuilniswagens van de afvalstoffendienst en door de ketels in de Heineken brouwerij, om zo duurzaam mogelijk te worden. Naast biogas zal er ook fosfaat teruggewonnen worden uit het afvalwater, wat weer gebruikt kan worden als groene meststof in de landbouw.

Na de uitleg werden de laarzen aangetrokken om een kijkje te nemen op de waterzuivering zelf. De renovatiewerkzaamheden gaven een goed beeld over de omvang van een zuivering. In de nieuwe innovatieve opstelling was veel aandacht besteedt aan duurzaamheid en natuurontwikkeling, wat iedereen erg aansprak.

201805 introdag6201805 introdag5

201805 introdag2

Waterberging en nieuwe natuur

Na een heerlijke lunch, stonden Joris van Herk en Sharon van Rossum klaar om de deelnemers te begeleiden door het waterbergingsgebied bij Den Bosch. Het waterbeschermingsgebied is 750 hectare groot en zal in de toekomst gebruikt worden om wateroverlast te voorkomen. Een deel van het gebied is bestemd als Natura-2000 natuurgebied.

Het waterbergingsgebied omvat delen van de Vughtse Gement en valt grotendeels samen met de natte natuurparel Moerputten en Vlijmens Ven. Daarnaast maakt ook de omgeving van het Engelermeer, aan de noordzijde van de A59, onderdeel uit van de waterberging. Ook krijgt de natuur een impuls zodat (zeldzame) planten en dieren zich goed kunnen ontwikkelen.

De dag werd afgesloten met een gezellige borrel in Den Bosch.

Zie Jong KNW voor meer agenda, foto's en verslagen van eerdere activiteiten.
Nog geen lid? meld je aan en doe ook mee!

 

201805 introdag4201805 introdag3

201805 introdag7201805 introdag8

201805 introdag9201805 introdag10

201805 introdag11201805 introdag12

201805 introdag13201805 introdag14

201805 introdag15201805 introdag16

201805 introdag17

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl