Event verslagen

Verslagen en presentaties van activiteiten die door KNW georganiseerd zijn.

Klimaatverandering resulteert in soms te veel en soms te weinig neerslag, en heeft daarmee direct effect op de beschikbaarheid van water. Daarnaast speelt het probleem van toenemende verzilting. Hoe zeker is de voorziening van voldoende water van goede kwaliteit in de toekomst? En hoe kan de industrie hier op anticiperen? Verslag van de Inspiratiebijeenkomst 'Pompen of verdrogen', gehouden op 29 jaunari 2019 in Arnhem.

kwr zout zoet adaptatiestrategie

Klimaatneutraal in 2050 en alvast een halvering van de CO2 uitstoot in 2030. Dat is de opgave die velen momenteel bezighoudt. Het bedrijfsleven is druk met plannen voor innovaties en investeringen om deze uitdagende doelstelling te realiseren. De focus ligt hierbij op besparing en verduurzaming van de energievoorziening. Maar hoe zit het met watervoorziening?

Hoe zeker is de voorziening van voldoende water van goede kwaliteit in de toekomst? En hoe kan de industrie hier op anticiperen?

Inspiratiebijeenkomst 'Pompen of verdrogen'

Op 29 januari 2019 organiseerden het Dutch Biorefinery Cluster (DBC), het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en KNW Waternetwerk een expertmeeting over de urgentie, benodigde focus en aanpak. En over hoe symbiose en samenwerking tussen alle actoren kan worden versterkt. De 40 deelnemers waren een gebalanceerde mix van mensen uit de industrie, waterschappen en relevante kennisactoren.

De industrie maakt watergerelateerde kosten bij de inkoop van water. Ook aan de afvoer en reiniging van het water zijn kosten verbonden, en bovendien gaat met het afvalwater veel kostbare energie (warmte) en grondstoffen verloren. Maar de echte waarde van water wordt duidelijk wanneer haar beschikbaarheid niet altijd meer evident is. En één dag zonder voldoende goed water zal het bedrijfsleven miljoenen kosten.

Hergebruik en samenwerking stimuleren

Het DBC doet onderzoek naar methoden waarmee water bespaard kan worden, door intern hergebruik en/of regionaal gecascadeerd gebruik met buurbedrijven. Gezamenlijk zullen mogelijke technologieën voor waterkringloopsluiting worden geïnventariseerd. "Wij zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak cruciaal is om de kansen te benutten en bedreigingen te beteugelen."

Download
'Pompen of verdrogen: water en klimaat onlosmakelijk verbonden', verslag Inspiratiebijeenkomst 29 januari 2019 in Arnhem

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Handige links

Over onze organisatie

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl