KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

Veel organisaties zijn bezig met lange termijn asset planning. We deelden ervaringen van oa Hoogheemraadschap van Delfland en Waterschap de Dommel tijdens een OWNH bijeenkomst in Vlaardingen - lees verder voor de presentaties.

ltap dommel

OWNH | Lange termijn asset planning

do 21 maart 2019 | 15:00-18:00 uur | AWZI De Groote Lucht, Vlaardingen

Wat zijn de ervaringen met LTP bij Hoogheemraadschap van Delfland en Waterschap de Dommel? En wat zijn onze eigen ervaringen?

Dit stond centraal tijdens de onderweg-naar-huis bijeenkomst op 21 maart 2019, waar we kennis deelden over verschillende mogelijkheden, ervaringen en varianten van een lange termijn asset planning.  

Een lange termijn asset plan is een strategisch hulpmiddel, dus het thema is relevant voor Asset owners en Asset managers. Maar LTAP heeft ook een financiële component, relevant voor Controlers en Beleidsmedewerkers Financiën. Omdat het de planning van assets raakt - wat moeten we wanneer vervangen - is het thema ook relevant voor collega's bij Investeren/Plannen/Groot onderhoud. En om de data te ordenen zijn vaak meer technisch specialisten betrokken.

Kortom LTAP is belangrijk voor iedereen die met de toekomst bezig is, om gezamenlijk te bedenken wat de assets van morgen (2030-2040) moeten kunnen.

Programma met link naar de presentaties

15:00    Inloop en kennis maken
15:30   Welkom bij Hoogheemraadschap van Delfland
- door Rob Visser
LTAP Kunstwerken binnen Delfland
- door Steven Feijten
16:00   LTAP binnen Waterschap de Dommel
- door John vd Wal
16:30   Korte dialoog en samenvatting van conclusies
1 op 1 doorpraten en netwerken met een borrel(hapje)
18:00   Afronding

 

Organisatie
KNW Themagroep Asset Management

ltap invloedsferen

ltap module

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl