KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

Activiteiten op of rond het water blijven niet altijd beperkt tot aangewezen zwemwateren waar de kwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd. Wat zijn de risico's en verantwoordelijkheden? Hoe kunnen we die risico's beter in beeld brengen, en verminderen? Terugblik op Webinar WOK #5: Verantwoord waterplezier en -vertier.

wok 2021

Webinars Waterkwaliteit op de kaart 2021

15-19 nov 2021 | 15:30-17:00 uur | elke middag een webinar

Webinar programma: Halen we de KRW doelen? (15 nov); RWZI lozingen in relatie tot KRW-opgaven (16 nov); Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen (17 nov); Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied (18 nov); Verantwoord waterplezier en -vertier? (19 nov). Zie hier voor de andere webinars.

Terugblik Webinar WOK #5: Verantwoord waterplezier en -vertier

Download de presentaties:

  • Mentimeter - Hoe om te gaan met risico's en verantwoordelijkheden?
  • Verslag van het webinar - 'Omgaan met waterplezier en -vertier is maatwerk. Steekwoorden zijn: meten (waar, wanneer en waardoor is de waterkwaliteit slecht?), voorlichten (wat zijn de risico’s?), waarschuwen (waar is het echt onveilig of ongezond?) en communiceren (wat wil de burger?)'
  • Wildzwemmen: van gedogen tot wegwijzer - door Ciska Schets (RIVM). Er wordt steeds vaker gezwommen op plekken die niet als zwemlocatie zijn aangewezen, en die niet voldoen aand e Europese Zwemwater Richtlijn. Werkgroep Wildzwemmen zoekt naar een werkbare oplossing en een stappenplan.
  • Wie doet (maar) wat in NL Waterland? - door Imke Leenen (H2Oké). Over rollen, verantwoordelijkheden, ervaringen en voorbeelden om 'wild zwemmen' goed te reguleren. Tip: denk vanuit de (puber) gebruiker!
  • Verkoeling en vertier aan het water: meegenieten mag, ergens anders... - door Ivo Derksen (Gemeente Breda). Over nieuwe stadsstrandjes, protest, natuur en handhaving in corona tijd.
  • Wildzwemmen en waterkwaliteit in Amsterdam, praktijk en knelpunten - door Joost Stoffels (Waternet/AGV). Hoe schoon zijn de grachten? Behoefte aan beter inzicht in stroming, bronnen, riooloverstorten en zwemwaterkwaliteit in de binnenstad.

Achtergrond - Bij mooi weer zoeken mensen graag het water op en kunnen velen de verleiding niet weerstaan om te gaan pootje baden of zwemmen. Er is veel vraag naar plekken waar dat kan, zoals strandjes of waterspeeltuinen, en de aanleg daarvan trekt weer meer mensen aan. Daarnaast zijn 'city swims' en 'mud runs' heel populair. De activiteiten op of rond het water blijven niet altijd beperkt tot aangewezen zwemwateren waar de kwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd. We gaan kijken wat er bekend is over de risico’s van dergelijke activiteiten. Dat roept natuurlijk de vraag op wat er aan te doen valt, enerzijds om risico’s voor de gebruikers in beeld te brengen en anderzijds welke maatregelen mogelijk zijn om risico’s te verminderen. En hoe stimuleer je dat gebruikers voor zichzelf een goede afweging maken?

---
Organisatie

KNW Themagroep Waterkwaliteit

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl