KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

Op jaarbasis beschikken we in Nederland over voldoende water, maar regionaal en seizoensafhankelijk kunnen er watertekorten ontstaan. Welke alternatieve bronnen kunnen gebruikt worden, hoe pakken we dat aan, en wat levert het op? 5e Webinar in de serie 'Weersextremen en de Watersector', op vrijdag 15 oktober 2021.

weersextremen verzilting

Webinar Weersextremen # 5 - Alternatieve bronnen voor zoet water

vrijdag 15 oktober 2021 | 9:00-10:00 uur | online

Op jaarbasis beschikken we in Nederland over voldoende water, maar regionaal en seizoensafhankelijk kunnen er watertekorten ontstaan. Hoe gaan we daar als beheerders mee om? Wat zijn alternatieve bronnen en wat levert dit op? 

Marcel Paalman (KWR) gaat tijdens het webinar in op de alternatieve bronnen waaraan je zoal kunt denken in de Nederlandse waterketen, en welke recente ontwikkelingen er zijn.

Ruud Bartholomeus (KWR) laat zien dat gezuiverd restwater (effluent) steeds vaker wordt ingezet als deel van de oplossing om de balans tussen watervraag en wateraanbod te verbeteren. ‘Watersysteemdenken’ is daarbij een manier om inzicht te krijgen in kansen en knelpunten die zich voordoen tussen verschillende sectoren.

En vervolgens neemt Jelle Roorda ons mee naar het project 'De Ultieme Waterfabriek: drinkwater uit gezuiverd afvalwater?' In dit project gaat een consortium van drinkwaterbedrijven, waterschappen en kennisinstellingen de komende 5 jaar aan de slag met technieken om water van drinkwaterkwaliteit te maken uit gezuiverd afvalwater. Maar waar gebruik je dat water dan voor? En kan dat wel duurzaam en kosteneffectief? En moet je dat eigenlijk wel willen?

Dit webinar is de vijfde aflevering in de reeks 'Weersextremen en de watersector,' die georganiseerd wordt door Platform WOW ism KNW, KWR, RIONED en STOWA.

Informatie en aanmelding
Platform WOW | Webinar 'Alternatieve bronnen - voldoende zoet water voor alle gebruikers'

- - -
THEMA'S in Webinarserie 'Weersextremen en de Watersector'

  • 21 mei - Inleiding; Weer- en klimaatscenario's
  • 11 juni - Klimaatadaptatie in stad en dorp
  • 9 juli - Droogte: effecten en adaptatie - hogere zandgronden
  • 10 sept - Verzilting: effecten en adaptatie
  • 15 okt - Alternatieve bronnen: voldoende zoet water voor alle gebruikers
  • 12 nov - Greenfield: slimme nieuwbouw
  • 10 dec - Belangenafweging en weersextremen: hoe maak je keuzes?

Zie Platform WOW agenda en sessies terugkijken voor meer informatie.

ORGANISATIE
Platform WOW, KNW, KWR, RIONED en STOWA

weersextremen d

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl