KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

'Maatregelen op de kaart' is een GIS-tool waarin voor elk landbouwperceel op heldere wijze wordt aangegeven welke maatregelen het meest kansrijk zijn om de emissie van stikstof en fosfor naar grond- en oppervlaktewater te verminderen. Hoe werkt deze tool, en wat zijn de ervaringen in de praktijk? Terugblik op het webinar van 21 sept, met presentaties en video opname.

mest uitrijden

'Maatregelen op de Kaart' - hulpmiddel voor betere waterkwaliteit

dinsdag 21 september 2021 | 13:00-14:30 uur | online

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden agrariërs gestimuleerd maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Voor agrariërs, landbouwadviseurs en waterbeheerders is het vaak een lastige puzzel om te bepalen welke maatregelen het best geschikt zijn voor een bepaald gebied.

Om het nemen van maatregelen makkelijker te maken is 'Maatregelen op de kaart' ontwikkeld, een GIS-tool met een locatie-specifieke maatregelenlijst die voor elk landbouwperceel in Nederland aangeeft welke maatregelen effectief en toepasbaar zijn om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren.

Download de presentaties

Video opname van het webinar

maatregelenlijst 2

maatregelenlijst 4

Winnaar H2O-prijs voor beste Vakartikel 2020

Het H2O Vakartikel 'Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater' van Luuk van Gerven (WEnR), Stefan Jansen (Deltares), Arnaut van Loon (KWR), Saskia Lukacs (RIVM), Frank Verhoeven (Boerenverstand), Debby van Rotterdam (NMI) en Piet Groenendijk (WEnR) is uitgeroepen tot winnaaar van de H2O-prijs voor beste H2O Vakartikel van 2020.

Dit webinar ism de auteurs werd georganiseerd naar aanleiding van de H2O-prijs; met uitleg over 'Maatregelen op de kaart' waarvan onlangs de tweede versie is verschenen, en pitches van mensen die in de praktijk met de kaart hebben gewerkt.

- - -
MEER INFORMATIE
- H2O Vakartikel: Maatregel op de kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater 
- Webversie van 'Maatregelen op de kaart' 
- Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en Kennisimpuls Waterkwaliteit

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl