KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

H2O-prijs 2020 is toegekend aan het Vakartikel over 'Maatregelen op de kaart', een GIS-tool waarin voor elk landbouwperceel op heldere wijze wordt aangegeven welke maatregelen het meest kansrijk zijn om de emissie van stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater te verminderen. Hoe werkt deze tool, en wat zijn de ervaringen in de praktijk? Webinar ism de auteurs op 21 september 2021.

mest uitrijden

'Maatregelen op de Kaart' - hulpmiddel voor betere waterkwaliteit

dinsdag 21 september 2021 | 13:00-14:30 uur | online

Aanmelden webinar: via de Registratielink

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden agrariërs gestimuleerd maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Voor agrariërs, landbouwadviseurs en waterbeheerders is het vaak een lastige puzzel om te bepalen welke maatregelen het best geschikt zijn voor een bepaald gebied.

Om het nemen van maatregelen makkelijker te maken is 'Maatregelen op de kaart' ontwikkeld, een GIS-tool met een locatie-specifieke maatregelenlijst die voor elk landbouwperceel in Nederland aangeeft welke maatregelen effectief en toepasbaar zijn om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren.

Winnaar H2O-prijs voor beste Vakartikel 2020

Het H2O Vakartikel 'Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater' van Luuk van Gerven (WEnR), Stefan Jansen (Deltares), Arnaut van Loon (KWR), Saskia Lukacs (RIVM), Frank Verhoeven (Boerenverstand), Debby van Rotterdam (NMI) en Piet Groenendijk (WEnR) is uitgeroepen tot winnaaar van de H2O-prijs voor beste H2O Vakartikel van 2020.

Dit webinar ism de auteurs wordt georganiseerd naar aanleiding van de H2O-prijs; met uitleg over 'Maatregelen op de kaart' waarvan onlangs de tweede versie is verschenen, en pitches van mensen die in de praktijk met de kaart hebben gewerkt.

Aanmelden webinar: via de Registratielink

- - -
JURYRAPPORT

"Het winnende artikel van H2O-prijs 2020 is 'Maatregel op de Kaart - Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewate' van Luuk van Gerven (WEnR) e.a. De lijst uit 2017 met 99 landbouwmaatregelen is uitgedund door alleen de maatregelen (54) te beschouwen die uitspoeling van meststoffen tegen gaan. Vervolgens is een landelijke maatregelenkaart opgesteld. Voor elk landbouwperceel wordt op heldere wijze aangegeven welke maatregelen het meest kansrijk zijn om de emissie van stikstof en fosfor naar grond- en oppervlaktewater te verminderen.

Het artikel is zeer compact en uitdagend geschreven, zowel de vijf stappen die zijn doorlopen om tot de landelijke maatregelenkaart te komen als de resultaten met kansrijke maatregelen en top-3 voor schoner grondwater en schoner oppervlaktewater. Bij alle juryleden scoort het artikel hoog omdat de lezer in hoog tempo wordt meegenomen in deze complexe materie en ogenschijnlijk eenvoudige wijze om maatregelen te toetsen. De jury waardeert dat de maatregelenkaart voor iedereen beschikbaar is, waardoor alle belanghebbenden gezamenlijk kunnen werken aan de reductie van de nutriëntenbelasting vanuit het landelijk gebied.

De auteurs weten de urgentie om te werken aan ecologische gezond water (tevens vanuit de Kaderrichtlijn Water) om te zetten in een praktische landelijke kaart met kansrijke maatregelen. De energie waarmee gewerkt is aan deze kaart en het enthousiasme van deelnemers spat van het artikel af. Bovendien wordt de kaart nog verder doorontwikkeld en uitgebreid in afstemming met andere initiatieven.

Kortom, dit artikel waarin de auteurs voor heel Nederland een kaart hebben gemaakt om met elkaar te werken aan een duurzame toekomst door 'de juiste maatregel op de juiste plek te treffen' is met recht het winnende H2O Vakartikel 2020", aldus de jury onder voorzitterschap van Idsart Dijkstra.

- - -
MEER INFORMATIE
- H2O Vakartikel: Maatregel op de kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater 
- Webversie van 'Maatregelen op de kaart' 
- Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en Kennisimpuls Waterkwaliteit

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Handige links

Over onze organisatie

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl