KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

CoP Beken en Rivieren organiseert een online debat over het realiseren van een klimaatrobuust beekdallandschap. Van denken naar doen! - mbv de speciaal ontwikkelde 'praatplaat'. Webinar op vrijdag 12 juni 2020 van 10:00-12:30 uur.

stowa beken rivieren 2
CoP praatplaat klimaatrobuust beekdallandschap

Klimaatrobuust beekdallandschap

Het klimaatbestendig maken van ons land staat overal op de agenda. Maar hebben we hetzelfde beeld van de inspanning die geleverd moet worden?

Samen met de CoP Beken en Rivieren heeft STOWA een ‘praatplaat’ ontwikkeld om te komen tot Klimaatbestendige beekdallandschappen.

Op deze praatplaat is te zien wat de mogelijkheden zijn in het waterbeheer, natuurbeheer, de landbouw en de stad. Aan de hand van deze plaat gaan we met elkaar in gesprek onder het motto: van denken naar doen!

Online debat op vrijdag 12 juni 2020 van 10:00-12:30 uur.

Informatie en download praatplaat
STOWA | Debat over het realiseren van een Klimaatrobuust beekdallandschap

Over de CoP Beken en Rivieren
De CoP Beken en Rivieren richt zich op beken en kleine rivieren in het regionale watersysteem, de grote rivieren in de rijkswateren en de aangrenzende overstromingsvlakten, en deelt kennis en ervaring over alle aspecten die van belang zijn voor het behalen van de hoogst mogelijke ecologische kwaliteit. Zie ook de introductie video van
Ernest de Groot, voorzitter van het CoP Beken en Rivieren.


Meer Watersector events

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl