KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

'Eigentijds werkgeverschap is inclusief, met oog voor diversiteit en gelijkwaardigheid van medewerkers, elk talent telt.' Dat was een van de conclusies tijdens de Platformdag van Platform OR'en Waterbedrijven, met bijdragen van oa Monique Bekkenutte en Margot Kwee namens KNW en Coalitie DIG. 'Profileer je als watersector nog beter als een duurzame sector.'

logo DIG

'Niet vinken maar vonken'

Terugblik op de Platformdag van het Platform OR'en Waterbedrijven over de vraag of arbeidsmarktkrapte en Arbo communicerende vaten zijn.

Arbeidsmarktkrapte en Arbo hebben op delen zeker invloed op elkaar. Zo zorgt het niet gevuld kunnen krijgen van vacatures voor een druk op het veilig werken en op het ervaren van werkplezier. De oplossing ligt niet alleen op het vlak van inzicht hebben in de risico’s, maar ook op het gebied van het gesprek aangaan over diversiteit, inclusie, sociale en psychische veiligheid. Het boeien van mensen en het binnenhouden van nieuwe collega’s is niet gebaseerd op het afvinken van checklists, maar op het persoonlijk in verbinding zijn met elkaar. Samen vonken maakt dat een mogelijke samenhang tussen arbeidsmarktkrapte en Arbo in beeld kan komen. Dat waren de conclusies tijdens de Platformdag van het Platform OR’en Waterbedrijven die plaatsvond op 10 mei 2023 bij Evides in Rotterdam.

Eigentijds werkgeverschap is inclusief - Monique Bekkenutte (KNW) benadrukte dat omgaan met arbeidskrapte en Arbo onderdeel zijn van eigentijds werkgeverschap. Inclusief werkgeverschap maakt dat elk talent telt, het bevordert het behouden van medewerkers en het sluit aan op een samenleving die vraagt om gelijke kansen voor iedereen. Tevens bevordert het de sociale veiligheid. Daarmee raakt inclusie zowel het vat arbeidsmarkt als het vat Arbo.

Margot Kwee (Coalitie DIG) ging in op de vraag wat maakt dat jonge mensen kiezen voor de watersector en putte daarbij uit eigen ervaring. Haar tips om de arbeidspool breder en meer divers te maken:

  • Kijk verder dan het waterprofiel, omdat de maatschappelijke ontwikkelingen vragen om brede inzichten;
  • Profileer je als watersector nog beter als een duurzame sector. Straal en spreek dat nog meer uit.

Samen jezelf zijn - Nienke de Wolff (directeur HRM van Evides) legt uit dat het bevorderen van inclusie op de werkvloer een belangrijk element is bij Evides, en het gesprek hierover kunnen en durven voeren is daarbij essentieel. Wat dan ter tafel komt zijn aspecten als: waardering tonen, bewustwording bevorderen, stilstaan bij wat je zelf kunt bijdragen en onderling vertrouwen.

Voor een uitgebreide terugblik, zie Niet vinken maar vonken, platformdag 10 mei 2023.

Organisatie
Platform OR'en Waterbedrijven mmv Coalitie DIG

22.06 | Zie ook Inspiratiesessie #5 - Weerbare watersector, vanuit mensen bekeken door Coalitie DIG ism KNW Vrouwen Waternetwerk, op donderdag 22 juni in Delft  - Samen aan de slag voor een toekomstbestendige watersector!

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl