KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

De KNW Bachelor prijs van 2022 ging naar Francis Danen en Michael Beekhuizen (Van Hall Larenstein). Zij deden onderzoek naar het ruimtegebruik van de brasem in veengebied De Leijen, Friesland. Lees verder voor het artikel over hun onderzoek in Vakblad H2O.

Honkvaste, nomadische en migrerende brasems

Zij ontdekten drie verschillende patronen - honkvaste, nomadische en migrerende brasems. "Veengebieden blijven bestaan doordat er plantengroei plaatsvindt. Als het water te troebel is, verdwijnen de planten. De brasem heeft daar mogelijk invloed op. Dus is het belangrijk om bij beleidsvorming te kijken naar de ecologische situatie." - lees verder (pdf download)

Meer informatie
De Waternetwerk Bachelor en Master Scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het KNW Najaarscongres.

KNW BSc prijs in H2O

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl