KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

CoP B&O webinar over wateroverlast en handelingsperspectief. Wat zijn - vanuit B&O perspectief - de ervaringen tijdens het hoge water en de wateroverlast zomer 2021 in Limburg en Brabant? Terugblik op het CoP webinar mmv Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas, met ook publieksrapport 'Leerevaluatie Watercrisis', met leerpunten en aanbevelingen op basis van documenten, gesprekken en een online vragenlijst.

 CoP hoogwater

CoP B&O 'Wateroverlast 2021 in Limburg en Brabant: handelingsperspectief beheer en onderhoud’

donderdag 27 januari 2022 | 9:00-10:00 uur | webinar via Teams

VIDEO opname van het webinar

---
PROGRAMMA en download presentaties en chat vragen & antwoorden

Welkom door dagvoorzitter Bart Brugmans

Waterschap Limburg: 'Zomerhoogwater in Limburg en de praktische kanten van inspectie en onderhoud' - door André Smeets en Roel Wijnhoven
Twee jaar geleden heeft waterschap Limburg al het groenbeheer uitbesteed, incl. de calamiteitenzorg. Het hoge water in juli 2021 was een zeer uitzonderlijke situatie: er was geen ervaring met zomer-hoogwater van deze omvang, draaiboeken waren (tijdelijk) niet meer toereikend en er waren nieuwe aannemers voor de calamiteitenzorg. Extreme crises vragen dan om extreme maatregelen, improvisatie en actie ter plekke op basis van ervaring, waarbij ook hulptroepen vanuit collega waterschappen en bewoners meehielpen. 'Als de Geul en Mooder Maas zich van hun grillige kant laten zien staat Limburg er als één man!'

Waterschap Limburg: 'Leerevaluatie Watercrisis juli 2021' - rapport door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT); publieksversie, 11 pagina's
Dit document is een publieksversie van het rapport ‘Leerevaluatie Watercrisis juli 2021 - Een crisis van ongekende omvang’. In dit rapport worden de gebeurtenissen van juli 2021 besproken, de uitdagingen waar het waterschap tijdens het hoogwater mee te maken kreeg, en de leerpunten en aanbevelingen die uit de evaluatie zijn gekomen. Voor de evaluatie zijn beschikbare documenten, plannen en openbare bronnen geraadpleegd en zijn gesprekken gevoerd met betrokken medewerkers. Ook hebben alle medewerkers de mogelijkheid gehad hun ervaring te delen door middel van een online vragenlijst.

Waterschap Aa en Maas: 'Verwachtingen dreigend regionaal wateroverlast en hoe daarmee is omgegaan vanuit B&O perspectief' - door Jos Kruit
Omgaan met onzekere verwachtingen - Juli 2021 is Oost-Brabant nog aan het bijkomen van de grote droogte van de voorgaande jaren en we zetten nog altijd in op zoveel mogelijk water vasthouden. Dan komen er zeer extreme neerslagverwachtingen en wordt er een hoogwatergolf in de Maas verwacht. Het was onzeker hoe hoog het peil in de Maas zou worden. We hebben toen bij de Aa en de Dommel ingezet op maximaal afvoeren voordat de Maasgolf langs zou komen, om daarna de afvoer naar Den Bosch zien te beperken. 'De modellen waren niet geheel toegerust op deze uitzonderlijke situatie. De overlast is bij ons beperkt gebleven, we hebben hier geluk gehad.'

Discussie: Chat vragen & antwoorden bij het webinar, met een overzicht van vragen die via de chat zijn gesteld, en de reacties en antwoorden van de sprekers.

Afsluiting door dagvoorzitter Bart Brugmans

cop limburg 1

cop limburg 2

cop brabant 1

---
Organisatie
CoP Beheer en Onderhoud

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl