KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

apr 2021 - De Waterschappen zijn partner in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Wat betekent dat in de praktijk voor het beheer- en onderhoudswerk? Terugblik op het CoP Webinar 'Beheer & Onderhoud "met" Biodiversteit' waarin we handreikingen en ervaringen deelden, op dinsdagochtend 6 april 2021.

Beheer & Onderhoud 'met' Biodiversiteit

De Unie van Waterschappen ondertekende het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, tijdens het Symposium Biodiversiteit in november 2020.

Wat betekent dat in de praktijk voor het beheer- en onderhoudswerk?

  • Wat moet er nu veranderen om aan de biodiversiteitsopgaven te voldoen?
  • Waarom moet het weer anders?
  • Moet het wel anders?
  • Wat moet er anders?
  • En wat doen we goed?

Webinar door de Community of Practice

Sprekers van Cruydt-Hoeck, WUR, Provincie Gelderland en collega’s van diverse waterschappen lieten in hun deelsessies handreikingen zien. Hoe kun je bijdragen aan biodiversiteit zonder grote ingrepen? Waar moet je op letten? Wat kun je zelf doen voor een meer biodivers beheer? Zie hieronder voor het uitgebreide programma en de presentaties.

Webinar CoP: Beheer & Onderhoud 'met' Biodiversiteit

dinsdag 6 april 2021 | 10:00 - 12:00 uur | online

PROGRAMMA en download presentaties

10:00     Welkom - door dagvoorzitter José Vos (ws De Dommel)
- Deltaplan Biodiversiteit: wat komt er op ons af qua B&O? Wat betekent dat voor jou?
10:10   Waterschappen en biodiversiteit - kerntaken, ambities en dilemma's
- door José Vos en Nancy Meijer
10:40   Parallelsessies
- Bijvriendelijk beheer voor bloemrijke dijken - door Marco de Wit (WDOD)
- Dijken en bermen, een stevige grasmat dankzij biodiversiteit - door Jaap Bronsveld (Grasregisseur WSRL)
11:00   Parallelsessies
- Aanleg en (ecologisch) beheer kruidenrijke vegetatie - door Jojanneke Bijkerk ( Cruydt-Hoeck)
- Hoe kan de biodiversiteit in sloten worden vergroot met aangepast maaibeheer? - door Ralf Verdonschot (WUR)
11:20   Parallelsessies
- Ecologisch bermbeheer en beheer watergangen - door Olga vd Veer (Provincie Gelderland)
- Doelsoorten benoemen: hoe werkt The Wet Five? - door Danneke Verhagen (HDSR)
11:40   Plenaire afsluiting - door dagvoorzitter José Vos
- Wat heb jij nodig? Heb je nieuwe inzichten opgedaan, welke?
12:00   Afsluiting

 

Organisatie
CoP Beheer en Onderhoud


ACHTERGROND

Tijdens het Symposium Biodiversiteit van de Unie van Waterschappen in november 2020 werd het partnerschap tussen de Unie en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel officieel bezegeld. Hiermee bevestigen de gezamenlijke waterschappen hun toezegging om zich de komende jaren actief in te zetten om de biodiversiteit in Nederland te versterken.

Als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaat de Unie van Waterschappen meedenken over de verdere invulling en realisatie van het Deltaplan. Ook helpt het de Unie om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. In ruil daarvoor zorgt de Unie dat de robuustheid van de natuur hoog op de agenda komt in de verschillende gesprekken die de koepelorganisatie voert over de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Zie ook Deltaplan Biodiversiteitsherstel - Samen voor biodiversiteit

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl