KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

'Slim combineren' wordt de uitdaging voor het nieuwe Nationaal Daken Plan. Deelnemers aan de Werkconferentie deelden hun ideeën en wensen voor de strategische agenda, met input vanuit verschillende invalshoeken en stakeholdergroepen.

ndp 25 sept

Strategische agenda voor het nieuwe Nationaal Daken Plan

Tijdens de werkconferentie van het Nationaal Daken Plan op 25 september 2019 werkte een breed scala aan deelnemers vanuit verschillende invalshoeken aan de strategische agenda van het 'Nationaal Daken Plan' (NDP).

'Een slim ingericht dak biedt combinaties van oplossingen voor klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit en fysiek en mentaal welzijn.'

Dat er nog veel kansen op het daklandschap liggen werd duidelijk door de slimme combinaties en kansen die divers samengestelde groepen tijden de werksessies formuleerden, zoals een ‘compostdak’, een ‘schaamdak’, betere ketensamenwerking en een groenfonds voor nieuwe en bestaande bouw. En slimme combinaties van beleidsmaatregelen.

Andere suggesties waren onder andere in kaart brengen wáár de daken kunnen aanhaken op versterking van biodiversiteit, een afwegingskader ontwikkelen, de zichtbaarheid van het dak, marktcommunicatie over de kansen van product naar eindgebruiker, duidelijke normen en kennisoverdracht, betere cijfers en onderzoek naar kansen stikstof op te nemen, de kennis van vandaag in het onderwijs en bij de vergunningverleners. Ook het voorstel voor een duidelijke spokesman of spokeswoman voor multifunctionele daken vond duidelijk bijval in de zaal.

Voor een uitgebreid verslag: Werkconferentie Nationaal Daken Plan, 25 september 2019

De werkconferentie werd georganiseerd door het Nationaal Daken Plan, KNW Waterwerk en STOWA, en vond plaats bij Waternet in Amsterdam met zo’n 100 deelnemers uit diverse stakeholdergroepen met diverse maatschappelijke belangen. Het ‘Nationaal Daken Plan’ geeft een vervolg aan de Green Deal Groene Daken (GDGD).


Meer Watersector events

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl