KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

KNW Themagroep Bestuurlijk-Juridische zaken organiseerde ism Waterschap De Dommel een symposium over ‘Wateroverlast en Aansprakelijkheid’. Als extreme buien leiden tot wateroverlast en schade, welke schade is dan verhaalbaar? Wat mag er van een waterschap worden verwacht?  - maandagmiddag 17 september 2018 in Boxtel

Extreme buien, schade en aansprakelijkheid

hoog water ws dommelDe laatste jaren heeft Nederland heel wat extreme buien te verduren gehad. Soms met aanzienlijke wateroverlast en schade tot gevolg, zeker ook in Oost-Brabant en Noord-Limburg.

Na een beeldende inleiding van het waterschap over de gevolgen van dergelijke neerslag, volgden juridische inleidingen over de problematiek, van zowel het buitengebied als de bebouwde kom.

Hoe verhouden extreme buien zich tot de geldende normering? Wat mag er van een waterschap, gemeente en ook particulieren worden verwacht? Hoe ontwikkelt zich de jurisprudentie? Welke schade is verhaalbaar, en wat is de mogelijkheid van verzekeringen?

Programma en download presentaties

Organisatie
KNW Themagroep Bestuurlijk-Juridische zaken

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl