KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

Terugblik op het geslaagde KNW Najaarscongres 2019, met keynotes door Rogier van der Sande over de Paradigmashift van wateroverlast naar -schaarste, en Jelle Hannema over een nieuwe kijk op onze (drinkwater)voorziening. Lees verder voor presentaties en foto's, een waterblog, een essay en de winnaars van de scriptieprijzen.

regenboog

DROOGTE - EEN ANDERE KIJK OP WATERBEHEER

Droogte vraagt om anders kijken, denken en handelen. Droogte geeft veel problemen, maar kunnen we de droogte ook gebruiken om nieuwe kansen te creëren? Op welke manier kan de watersector de aanjager zijn van een inspirerende kijk op droogte?

Droogte als motor voor verandering
Tijdens het KNW Najaarscongres 2019 zochten we een positieve benadering van droogte, met bevlogen experts vanuit uiteenlopende disciplines. "Zet de urgentie van het droogteprobleem om in nieuwe kansen, zodat oplossingen zo mogelijk ook hittestress tegengaan, biodiversiteit en groen in de stad versterken, bewustwording vergroten, en een extra impuls geven aan de circulaire economie. En zoek daarvoor ook samenwerking buiten de sector." Zie hieronder het programma en de presentaties.

Essay KNW Najaarscongres
Download Essay 'Droogte en Partnerschap' : 'Een aloude bestuurskundige wet leert dat een onderwerp pas echt wordt aangepakt wanneer het leeft in de publieke opinie, er genoeg mogelijkheden zijn om met het vraagstuk aan de slag te gaan en, last but not least, er ook de bestuurlijke wil voor actie is... Na jarenlang verblijf onder de radar lijkt droogte inmiddels volop op de actieagenda te staan.' - lees verder

Waterblog: Droogte, een echt probleem?
Waterblog Eilard Jacobs: "Het droge jaar 2018, met naweeën in 2019 heeft ons maar weer eens met de neus op de feiten gedrukt: klimaatverandering kan ook tot een droogteprobleem leiden. Daar moesten we het op het KNW Najaarscongres maar eens met elkaar over hebben." - over vaker varen, nieuwe uitdagingen en droogte elders op de wereld - lees verder

KNW Najaarscongres | Droogte: een andere kijk op waterbeheer
vrijdag 29 november 2019 | 10:00-17:30 | De Schakel in Nijkerk

Download presentaties

Uitreiking Scriptieprijs 2019

  • Winnaar BSc Scriptieprijs: Nick van der Voort - 'Modellering van hoogwatergolven en freatische lijnen'
  • Winnaar MSc Scriptieprijs: Ties van der Heijden - 'Pompen in balans met het energie-aanbod'

Zie Winnaars Scriptiepijs 2019 voor terugblik en vlogs van de winnaars en de andere genomineerden.

 

NC2019 droogte v3

NC2019 droogte v6

- - -
FOTO IMPRESSIE

NC2019 1

NC2019 3

NC2019 5

NC2019 6

NC2019 7

NC2019 10

NC2019 11

NC2019 12

NC2019 scriptieprijs 2

- - -
Informatie
KNW Voorjaars- en Najaarscongressen - actuele thema's, inspirerende sprekers, interactieve workshops om kennis en ervaring te delen, en natuurlijk volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl