KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

De Nederlandse technologie voor anaërobe afvalwaterzuivering wordt inmiddels in veel landen toegepast. Wat zijn de ervaringen bij de implementatie van deze internationale projecten? Terugblik op het KNW Webinar van oktober 2020.

anaerobic treatment plant

'Best' practices in internationale projecten voor anaërobe zuivering

De innovatieve Nederlandse technologie voor anaërobe afvalwaterzuivering is wereldwijd uitgerold en wordt in veel landen gebruikt. Tijdens het webinar werden verschillende aspecten belicht die belangrijk zijn bij de implementatie van dergelijke internationale projecten. 

Het webinar werd georganiseerd door KNW Themagroepen 'Anaerobic Circular Economy' en 'International Cooperation', mmv prof. Jules van Lier (TU Delft) en Tessa Terpstra (NL Ambassade in Jordanië).

Download presentaties:

Na elke presenatie was er gelegenheid voor discussie en vragen. 

Financiering van dergelijke projecten, en samenwerking tussen lokale leveranciers en internationale partijen, blijkt uitdagend en spannend. 'Door ervaringen te delen over de dynamiek, kunnen we succesvoller zijn in internationale projecten voor anaërobe zuivering.'

Organisatie
KNW Themagroepen TG Anaerobic Circular Economy en TG International Cooperation

anaerobic treatment plant 1

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl