KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

Welke bijdrage kan Aquathermie leveren aan de Europese energievoorziening? We deelden kennis en onderzoeksvragen, met discussie over o.a. de behoefte aan een EU-kennisnetwerk, tijdens het AIWW Webinar 'Thermal Energy Recovery from Water - developments and opportunities' op donderdag 3 november 2022; zie video opname en presentaties.

nat aquathermie3

AIWW Webinar 'Thermal Energy Recovery from Water - developments and opportunities'

Op donderdag 3 november 2022 verzorgde AIWW een webinar over Aquathermie met als doel:

  • Delen van kennis en onderzoeksvragen over aquathermie.
  • Onderzoeken of er behoefte is aan een kennisnetwerk, bijv. op EU-niveau

Het webinar was Engelstalig, en bedoeld voor utilities, marktpartijen, kennisinstellingen, en Nederlandse en Europese overheden op het niveau van directie, strategie en beleid.

Programma en terugblik
AIWW Webinar: Thermal Energy Recovery from Water - developments and opportunities

Organisatie
AIWW, Waternet en Netwerk Aquathermie (NAT)

aiww

nat aquathermie

waternet

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl