KNW NIEUWS

Waternetwerk nieuws en activiteiten

KNW Voorjaarscongres 2020 over de 'circulaire' stand van zaken en waarde-creatie in de watersector. "Het is tijd voor verandering, zodat waardevolle grondstoffen niet langer als onbruikbaar afval in het mileu terecht komen." - vrijdag 15 mei 2020 in Nieuwegein.

VC2020c

Van lineair naar circulair

Inmiddels dringt het besef door dat de 'lineaire' economie onhoudbaar is. Eindige grondstofvoorraden worden uitgeput, en grondstoffen komen na gebruik als onbruikbaar afval in het milieu terecht. Het is tijd voor verandering.

De 'circulaire' economie biedt een oplossing voor schaarse en dure grondstoffen, door materialen te hergebruiken of te recyclen tot nieuwe producten.

Water in de circulaire economie

In de watersector liggen vele kansen om waarde-vernietiging te minimaliseren en waarde-creatie na te streven. Uitgangspunt is de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen, en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen.

Tijdens het KNW Voorjaarscongres 2020 geven we een overzicht van de ‘circulaire’ stand van zaken, geven we inzicht in de belemmeringen en kansen op weg naar een circulaire waterketen, en laten we ons inspireren door voorbeelden van binnen en buiten de sector.

KNW Voorjaarscongres 2020: Water in de Circulaire Economie

  • datum: vrijdag 15 mei 2020
  • locatie: KWR in Nieuwegein

Informatie en aanmelding
KNW Voorjaarscongres 2020

 

VC2020d


Meer KNW & Watersector events

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl