KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

KNW WaterPodcast serie 2020-2021 door Ide Opdam en Dave van Balkum (Jong KNW) met 10 interviews over actuele waterthema's. In gesprek met specialisten over o.a Plastic Soup, digitalisering in de watersector, en kustontwikkeling en zeespiegelstijging ten tijde van Deltacommissie 2008 en nu.

foto marloesKNW WaterPodcast #10 | In gesprek met Marloes van der Kamp en Ingrid van den Brink over Watertransities

Marloes van der Kamp is aquatisch ecoloog en gericht op waterkwaliteit, Ingrid van den Brink is hydroloog en gericht op waterkwantiteit. Beiden zijn werkzaam bij Witteveen en Bos. Hoe zijn zij betrokken bij de watertransities in Nederland? - Beluister nu via KNW WaterPodcast

nikeh booisterKNW WaterPodcast #9 | In gesprek met Nikéh Booister over de gevolgen van zeespiegelstijging

Nikéh Booister is adviseur waterveiligheid bij Sweco Nederland B.V.. Wat zijn de gevolgen van de zeespiegelstijging op ruimtelijke ontwikkelingen en de inversteringen die hiermee gepaard gaan? - Beluister nu via KNW WaterPodcast

KNW WaterPodcast #8 | In gesprek met Roderik van de Wal over de zeespiegelstijging

Roderik van de Wal, hoogleraar 'Sea Level Change and Coastal Impact' verbonden aan de Universiteit Utrecht, over de verschillende perspectieven van zeespiegelstijging in het publieke debat. Wat zijn de voornaamste drivers van zeespiegelstijging? en wat ziet hij als toekomstige scenario's? - Beluister nu via KNW WaterPodcast

KNW WaterPodcast #7 | In gesprek met Melchior Schenk over de toenemende digitalisering van de watersector

Melchior Schenk (Royal HaskoningDHV) is via Aquasuite nauw betrokken bij de digitalisering van de watersector. Waar liggen volgens hem de kansen? Waar zitten knelpunten? En zouden toekomstige watermanagers niet beter een ict-opleiding kunnen volgen? - Beluister nu via KNW WaterPodcast

KNW WaterPodcast #6 | In gesprek met Jip Welkers over drinkwater en 'de eeuwige bron'

Jip Welkers is Duurzaamheidsmanager bij drinkwaterbedrijf Vitens en nauw betrokken bij de ontwikkeling van het concept ‘De Eeuwige Bron’. Hoe moet dit concept in de praktijk gaan werken, en hoe worden stakeholders er bij betrokken? Wat zal het effect zijn op de toekomstige waterbalans? - Beluister nu via KNW WaterPodcast

KNW WaterPodcast #5 | In gesprek met Cees Buisman over de watercrisis

Cees Buisman, hoogleraar Biologische Kringlooptechniek (WUR) en directeur van onderzoeksinstituut Wetsus, schrijft in zijn boek ‘De mens is geen plaag’ over hoe we afstevenen op een alles bepalende watercrisis. Wat is er nodig om dat te voorkomen? Intelligente mensen de taak hebben om positief te zijn over de toekomst. - Beluister nu via KNW WaterPodcast

KNW WaterPodcast #4 | In gesprek met Sita Vulto en Hannah Tullemans over stedelijk waterbeheer

Sita Vulto (Waterschap HDSR) en Hannah Tullemans (gemeente Utrecht) vertellen over ambities en verantwoordelijkheden in hun werk in het stedelijk waterbeheer in Utrecht. Wie is bijvoorbeeld de eigenaar van het regenwater? En is zwemmen in stedelijk water (denk aan city swims) verantwoord? - Beluister nu via KNW WaterPodcast

KNW WaterPodcast #3 | In gesprek met oud-minister Cees Veerman over Deltacommissie 2008

Deltacommissie 2008 (de 'Commissie-Veerman', of officieel 'Commissie duurzame kustontwikkeling') bracht in 2008 advies uit over de bescherming van Nederland tegen de gevolgen van de zeespiegelstijging. Hoe kijken we nu terug op de adviezen van destijds? - Beluister nu via KNW WaterPodcast

KNW WaterPodcast #2 | In gesprek met Riksta Zwart over duurzaam en fossiel drinkwater

Riksta Zwart vertelt in deze podcast hoe de energiesector zich verhoudt met de (drink)watersector, wat de rol is van drinkwaterbedrijven ten tijde van droogte, hoe hitteplannen worden ingezet tijdens hete zomers en hoe de prijs van drinkwater tot stand komt. - Beluister nu via KNW WaterPodcast

KNW WaterPodcast #1 | Op en onder water met de Plastic Soup Surfer

In gesprek met Merijn Tinga, de 'Plastic Soup Surfer', die op zijn surfboard op weg is van Rotterdam naar Gouda. Merijn wordt bevraagd over het hoe en waarom van zijn acties, terwijl hij ons al surfend te woord staat. Dit resulteert in een interessant gesprek waarin Merijn een inkijk geeft in zijn aanpak om stukjes van de grote plastic puzzel op te lossen, en daarmee uiteindelijk de hele puzzel.


Meer weten?
zie Jong KNW en doe ook mee!

 

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl