KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

Webinar door KNW Themagroep Water en Ruimte over de toekomst van ons waterbeheer en de Integrale Langetermijnvisie Op het Watersysteem (ILOW) van de Nederlandse waterschappen. Wat wordt de rol van water in de ruimtelijke ordening? Lees verder voor presentatie en video opname.

pixabay dijk

KNW Webinar 'Toekomst van ons waterbeheer'

dinsdag 25 mei 2021 | 15:00 - 16:00 uur | online

Dave van Balkum nam ons in een korte introductie mee in de stand van zaken omtrent de Integrale Langetermijnvisie Op het Watersysteem (ILOW) bij de 21 Nederlandse waterschappen. Uit een onderzoek dat hij deed bleek dat 10 van de 21 waterschappen een dergelijke visie bezitten of aan het opstellen zijn. Deze waterschappen beogen dat water sterker wordt ingezet als ordenend principe in de ruimtelijke ordening.

PROGRAMMA en download presentatie

 • Welkom
 • Toekomst van ons waterbeheer & Integrale Langetermijnvisie Op het Watersysteem (ILOW) - door Dave van Balkum (WUR student; junior adviseur Sweco)
  - Rapport: Verrekijker op het landschap (Sweco 2021)
 • Discussie met Expert panel:
  - Ernest de Groot (Dagelijks Bestuurslid/Loco Dijkgraaf WS Aa&Maas)
  - Rienk Kuiper (Programmaleider Ruimtelijke Ordening bij Planbureau voor de Leefomgeving)
  - Paul van Eijk (Programmaleider Implementatie Omgevingswet WS Vallei&Veluwe; Lector Duurzaam water in de Omgevingswet Van Hall Larenstein)
  - Frans Kwadijk (Adviseur Integrale projecten water en ruimte, Sweco)

VIDEO opname terugkijken

Organisatie
KNW Themagroep Water en Ruimte

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl