KNW ACADEMIE

Leren van elkaar

mrt 2021 - WaterWebinar over digitale transformatie, met ervaringen en strategieën vanuit verschillende rollen: directie, programmaleiding en organisatie. Waarom is digitaal transformeren zo lastig? Webinar door KNW Themagroep Water en IT op 18 maart 2021

water digital

KNW WaterWebinar: Digitaal transformeren, waarom is dat zo lastig?

donderdag 18 maart 2021 | 16:00-17:30 uur | online via Teams

Digitale transformatie biedt veel beloftes en lijkt essentieel voor organisaties om toekomstbestendig te worden of blijven. Ook de watersector transformeert driftig mee. Er zijn vele en uiteenlopende projecten, initiatieven en ambities vanwege de enorme potentie die gloort.

Waterschappen en drinkwaterbedrijven bevinden zich in de beginfasen van deze digitale transformatie en het (b)lijkt geen eenvoudige opgave te zijn. Aspecten van dit transformatie proces werden tijdens het webinar belicht vanuit verschillende rollen: vanuit directie, programmaleiding en organisatie. Hiervoor stonden drie sessies op het programma, en een paneldiscussie.

PROGRAMMA, sprekers en download presentaties

Mooi zo’n i-strategie, maar hoe krijg ik de organisatie in beweging? - door Rudi Gerard (Directeur Waterschap Rijn en IJssel)

  • Hoe verleid ik de organisatie om te gaan voor de digitale transformatie? Hoe werkt een twee-sporen aanpak, digitalisering in de dagelijkse praktijk en werken vanuit 'man on the moon'? Hoe komen we in beweging, wat is daar lastig aan, en hoe hebben we aandacht voor structuur maar ook vooral voor de cultuur? Ook is er aandacht voor hoe we ICT en Business bij elkaar brengen, en hoe we dit op de (bestuurlijke) agenda krijgen en houden.

Van strategie naar uitvoering, hoe loopt het in de praktijk - door Richard Bremer (CIO / Digital Transformation, Waterschap Rivierenland)

  • Wat zijn de belangrijke kritische succesfactoren om de organisatie klaar te stomen voor de Digitale Transformatie? Creëer een objectief vertrekpunt dat als burning platform kan fungeren. Zorg voor een juiste 'framing' in de besturing, waarbij gelijkwaardigheid tussen business en IT essentieel is. Zorg voor een goede interactie met de stakeholders, en neem ze mee in de ontwikkeling en beeldvorming. Dit geldt op bestuurlijk, directie en senior management niveau, maar ook op het operationele niveau. Naast de basis-op-orde beweging, is een ontwikkelgerichte aanpak essentieel om kleine stapjes te maken en daarvan te leren. En maak keuzes wat je wel en wat je niet doet.

Welke organisatorische infrastructuur gaat helpen? - door Jeroen de Mast (Academic Director, Holland Innovative)

  • Welke organisatorische infrastructuur zou je als leiding kunnen creëren om de digitalisering te ondersteunen? Het veranderproces vanuit “Purpose, Processes, People”.

OPNAME WEBINAR: Digitaal transformeren, waarom is dat zo lastig?

VIDEO: Training Digital Twins voor Asset Management - gebruik van Augmented Reality (Waterschap Rijn & IJssel en Arcadis)

Organisatie
KNW Themagroep Water en IT

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl