Afdrukken

Beheer en Onderhoud (B&O) van het watersysteem heeft als doel het verbeteren van de waterbeheersing en waterkwaliteit. Om goede keuzes te maken voor het inrichten van beheer en onderhoud (wat zijn de goede dingen en hoe doen we die dingen dan goed) is expertise nodig vanuit ecologen, hydrologen en B&O.

CoP B&O wil de hokjes tussen deze drie disciplines doorbreken. Door het uitwisselen van kennis en het bevorderen van kruisbestuiving willen we kennis delen in waterbeherend Nederland, en zo stimuleren dat de goede keuzen kunnen worden gemaakt.

Activiteiten en afbakening

CoP B&O richt zich oa op maaibeheer, bestrijding invasieve waterplanten, baggeren en peilbeheer; en op alle componenten van het watersysteem waar het waterbeheer wat mee moet: oever, water, bergingen etc., maar ook de relatie met hydrologie en zaken als beleving en recreatie.

Nieuws en verslagen

Achtergrond

B&O is een grote kostenpost voor de waterschappen. Maatregelen voor de waterkwantiteit zijn soms nadelig voor waterkwaliteit, en vice versa. Waterschappen kijken daarom kritisch naar het beheer en onderhoud.

Een aangepaste vorm van beheer en onderhoud biedt vaak goede mogelijkheden om de (ecologische) waterkwaliteit te verbeteren. De uitdaging is om het beheer en onderhoud zo vorm te geven dat de waterkwaliteit verbetert, en tegelijkertijd geen nadelige gevolgen geeft voor de waterkwantiteit, met effectief gebruik van de beschikbare middelen.

Doel is kennisdeling en kennis ontwikkeling:

En hieraan werken we het liefst zo praktisch mogelijk.

Relatie met andere initiatieven op het gebied van beheer en onderhoud

Het CoP Beheer en Onderhoud is ontstaan onder de vlag van STOWA.

Stuurgroepleden CoP Beheer en Onderhoud

Informatie en contact
Bureau KNW, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 070-3222765