KNW AGENDA

Webinars en andere activiteiten van onze vereniging.

Tijdens het KNW Najaarscongres 2022 zullen koppelkansen voor klimaatadaptatie en energietransitie centraal staan. Hoe kun je als waterprofessional een rol spelen in het verbinden van opgaven in DPRA werkregio's en RES energieregio's? Welke voorbeelden zijn er al? Het KNW Najaarscongres is op vrijdag 25 november 2022 - save the date!

res dpra

KNW Najaarscongres - vrijdag 25 november 2022

Het Voorjaarscongres over Transities in de watersector ligt net achter ons. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het Najaarscongres 2022 alweer gestart. Centraal thema zal zijn:

Koppelkansen voor klimaatadaptatie en de energietransitie - hoe vinden we elkaar?

De werelden van klimaatadaptatie en energietransitie ontmoeten elkaar steeds vaker bij ontwikkelingen in de openbare ruimte. In 45 werkregio’s wordt gewerkt aan uitvoering van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en in 30 energieregio’s wordt gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES). Er wordt veel over gesproken over het verbinden van opgaven, maar de uitvoering lijkt niet zo snel te gaan. Hoe kunnen professionals uit beide werelden - klimaatadaptatie en energietransitie - elkaar ontmoeten in de praktijk? Welke verbindende projecten zijn er al? In hoeverre spelen kennisactiviteiten een rol bij de uitvoering? Welke handelingsperspectieven zijn er voor waterprofessionals?

Het zal weer een interessant Najaarscongres worden! Noteer alvast de datum: vrijdag 25 november 2022.

Zie KNW Voorjaars- en Najaarscongressen voor een terugblik en thema's van voorgaande congressen.

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Handige links

Over onze organisatie

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl