KNW AGENDA

Webinars en andere activiteiten van onze vereniging.

Voor het KNW Voorjaarscongres 2022 zetten we de schijnwerpers op 'Transities in de watersector' en de uitdagingen om het waterperspectief effectief te verbinden met de grote maatschappelijke opgaven van dit moment. 'Verandering van systemen vraagt om verandering van denken, doen én organiseren.' Save the date - KNW Voorjaarscongres op vrijdag 22 april 2022.

NC2021 banner3

KNW Voorjaarscongres: Transities in de watersector - leren van transformeren

vrijdag 22 april 2022 | save the date

Transitieopgaven in de watersector
Als watersector hebben we grote ambities en werken we al volop en met veel passie aan diverse transitieopgaven. Zowel in het stedelijk als landelijk gebied, in het watersysteem en de waterketen. Soms gaat het goed maar ook best vaak is het taai. Niet gek ook, omdat verandering van systemen vraagt om verandering van denken, doen én organiseren.

"We moeten de opgaven in de watersector op de juiste manier definiëren, niet als 'optimalisatieprobleem' maar als transitie-vraagstuk. Immers, het is de precieze omschrijving van een probleem die bepaalt in welke richting men de oplossing zoekt. Echte transitie-oplossingen, mét handelingsperspectief, zijn hoogstnoodzakelijk."

Leren van transformeren - WAT & #Hoedan?
Tijdens het Voorjaarscongres zoomen we samen in op de opgaven waar we voor staan, het fenomeen 'transities' en uitgangpunten die belangrijk zijn bij het realiseren van transitie-opgaven. Dit alles krijgt pas echt betekenis als daar de praktijk tegenaan wordt gelegd. Na afloop van het Voorjaarscongres heb je concrete handvatten gekregen om met je eigen transitieopgave(n) aan de slag te gaan, én een scherper zicht op wat het van de organisatie vraagt. 

Het wordt een gevarieerd programma met sprekers, workshops, en veel ruimte voor ontmoeting met collega's.

 • We starten met het 'WAT' met sprekers, over transitie theorie, randvoorwaarden en context
 • #Hoedan? Het middagprogramma draait om casuïstiek van verschillende transitiethema’s, het 'HOE' staat centraal

Zie hieronder voor programma-overzicht en achtergrond bij het thema. Tijdens het KNW Voorjaarscongres zal ook de H2O-prijs worden uitgereikt, voor het beste Vakartikel van 2021.

NC2021 banner4

---
CONCEPT-PROGRAMMA

9:00    Inloop
9:30   Welkom en inleiding door dagvoorzitter Emile Mazerant
    Transities - theorie, randvoorwaarden en context
 • Water als bindmiddel, sturing in transitie - door Derk Loorbach
 • De Watertransitie - door Sander Mager
 • Transitie naar een duurzame en circulaire waterketen - door Jantienne van der Meij
 • #Hoedan? - door Judith Hoogenboom en Loek de Bonth
  met 10 leidende principes voor het waarmaken van transitieopgaven
    Plenair gesprek tussen sprekers en publiek
Bezinning - hoe ga ik hier concreet meer verder? wat neem ik hiervan mee?
Introductie middagprogramma
12:00   Lunch pauze
13:00   Middagprogramma - 2 sessierondes over inspirerende casussen, waaronder:
 • Werken aan systeemtransitie, Koppelkansen in Amsterdam - door Rob Ververs
 • Omgevingswettransitie: wat moet je er als bestuurder mee? - door Sarah Ros, in gesprek met Cathelijn Peters
 • Transities en het platteland, Waterhouderij Walcheren - door Melle Nikkels
 • Duurzame sanitatie in Valkenhorst, nieuwe wijk voor 5.600 woningen - door Henno van Dokkum
 • Anders werken voor Waterkwaliteit - door Peter Schipper, Michaël Bentvelsen en Judith Westerink
    Uitreiking H2O-prijs voor het beste Vakartikel van 2021
16:30   Netwerkborrel
17:30   Afsluiting KNW Congres

NC2021 banner4

---
ACHTERGROND

“KNW Werkgroep Transitievaardigheden is begin 2020 opgericht, om waterprofessionals en hun organisaties te ondersteunen bij transities in het waterbeheer, door uitwisseling van kennis en ervaringen in samenwerking met relevante partners” 

Transities in de watersector
Wat is een transitie? De definitie in de transitieliteratuur varieert, maar belangrijke kenmerken zijn dat het gaat om grootschalige, vaak disruptieve veranderingen van een socio-technisch systeem. Fundamentele veranderingen van de praktijken in dat systeem en de structuren waarin die zijn ingebed.

Wisselwerking tussen verschillende transities
Transities in het socio-economisch systeem zijn oa de energietransitie, voedseltransitie, transitie naar een kringlooplandbouw, transitie naar een circulaire economie, digitale transformatie en grote opgaven op het gebied van huisvesting en mobiliteit. Deze transities veranderen de context van het waterbeheer, en water speelt er een belangrijke rol in: als energieleverancier in de energietransitie, als productiemiddel in de landbouw, als basisvoorwaarde voor wonen en recreëren.

De nieuwe opgave voor de watersector is om het waterperspectief te verbinden met deze maatschappelijke opgaven. Maar dat is niet eenvoudig en vergt veel van functionele overheden (waterschappen) en overheidsbedrijven (drinkwaterbedrijven).

Van 'optimalisatieprobleem' naar 'transitievraagstuk'
De opgaven voor de watersector worden dus complexer. Het komt erop aan ze op de juiste manier te definiëren, dat wil zeggen als transitievraagstuk in plaats van als optimalisatieprobleem. Immers, het is de precieze omschrijving van een probleem die bepaalt in welke richting men de oplossing zoekt. Echte transitie-oplossingen, mét handelingsperspectief, zijn hoogstnoodzakelijk.

NC2021 banner4

 

 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk in de watersector. We bieden waterprofessionals, bedrijven en organisaties een uniek platform, met volop mogelijkheden in een actieve en ondernemende sector.

Handige links

Over onze organisatie

Bezoekadres

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070 - 32 22 765

info@waternetwerk.nl