Wat zijn sleutels tot succes in het proces van klimaatadaptatie? Serie over do's en don'ts - bij het proces naar gedragen keuzes, bij het meten van hittestress én bij de uitvoering van maatregelen. Webinar serie door KNW Themagroep Water & Ruimte op 23 juni, 30 juni en 7 juli 2021 van 16:00-17:00 uur.

 pexels droogte

Do's en don'ts in het proces van klimaatadaptatie

23 juni | Do's en don'ts in het proces van klimaatadaptatie
30 juni | Hittestress en metingen tbv klimaatadaptatie
7 juli | Do's en don'ts bij de uitvoering van klimaatadaptatie maatregelen

vergezichtofconcreet2

Organisatie
KNW Themagroep Water en Ruimte

- - -

Do's en don'ts in het proces van klimaatadaptatie

woensdag 23 juni 2021 | 16:00-17:00 uur | online

Hoe kom ik samen met collega's, partners, bestuurders en inwoners tot een gedragen beschermingsniveau?
Het lastige van klimaatadaptatie is dat er geen landelijke normen gelden. We delen als overheden, bedrijven, instellingen en inwoners samen de verantwoordelijkheid. Maar hoe kies je samen welke risico's we wél en niet accepteren? Hoe communiceer je open met elkaar, en wie doet vervolgens wat? In Webinar#1 keken we aan de hand van concrete dilemma's naar de do's en don'ts in het proces van klimaatadaptatie
Zie Terugblik met presentatie, besproken dilemma's en overzicht DO's en DON'Ts
Organisatie: Ria Löschner en Christian Bouman

- - -

Hitte is Hot, maar hoe Heet wordt het dan en hebben we er Last van?

woensdag 30 juni 2021 | 16:00-17:00 uur | online

Empirisch onderzoek naar meten van hittestress, in de buitenruimte én binnenshuis
Hittestress is een belangrijk thema in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Er wordt steeds vaker gemeten, maar er is nog weinig ervaring met metingen binnenshuis. In dit webinar keken we naar resultaten van hittemetingen in Vlissingen, Middelburg, Rotterdam, Leeuwarden en Groningen, waar Hitte is gemeten in de buitenruimte (met weerstations) en in 100 woningen (met tempartuursensoren). Met een enquête is de beleving en het gedrag van bewoners in kaart gebracht tijdens de hittegolf van augustus 2020. Hoe warm werd het buiten en binnen tijdens deze hittegolf? Welke woningkenmerken spelen een rol? Hadden bewoners er last van? Kortom: een empirisch onderzoek naar hittestress.
Zie Terugblik met presentatie, resultaten en conclusies hittemetingen
Organisatie: Teun Terpstra

- - -

Do's en don'ts bij de uitvoering van maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie

woensdag 7 juli 2021 | 16:00-17:00 uur | online

Hoe kom ik samen met betrokken partners, bewoners, bedrijven tot gerealiseerde maatregelen?
Als we het met betrokkenen - zoals bewoners, gemeente en bedrijven - eens zijn welke maatregelen nodig zijn op het gebied van klimaatadaptatie, hoe komen we dan tot uitvoering? en hoe geven we dat een vervolg nadat de maatregelen zijn uitgevoerd? We deelden ervaringen uit vier praktijksituaties in Limburg en Noord-Brabant:

  • Isabelle de Warrimont liet zien hoe de gemeente Venlo werkt aan de klimaatdoelen. Hoe agendeer je dit in een tijd waarin veel andere thema’s meer aandacht krijgen? Hoe koppel je klimaatadaptatie met andere thema’s?
  • Erik Weijzen van de gemeente Maasgouw ging in op afkoppelbeleid en maatregelen. Hoe geef je een vervolg aan een koers die al is ingezet met infiltratievoorzieningen? Werkt dit wel? Neem je tijd voor evaluatie? Doen we de goede dingen? en doen we ze ook goed?
  • Tjeerd Dijkstra gaf uitleg over groen-blauwe structuren in de gemeente Gemert-Bakel. Aanleg van Wadi’s en andere voorzieningen is gerealiseerd door samen met bewoners praktische oplossingen te zoeken en te weten wat er echt speelt in de praktijk!
  • Tot slot ging Louis Broersma in op de aanleg van een infiltratievoorziening en berging in de gemeente Horst aan de Maas, gecombineerd met natuurbouw en ecologische verbindingszones. Hoe combineer je klimaatopgaven met andere thema’s?

Zie Terugblik met presentatie, projecten en overzicht DO's en DON'Ts
Organisatie: Louis Broersma

- - -

Organisatie
KNW Themagroep Water en Ruimte