Wat is de meest circulaire, maar ook duurzame toepassing voor organisch materiaal in afvalwater? Bodemverbeteraar of nieuwe bouwsteen: we verkennen beide toepassingen tijdens het KNW Webinar 'Circulair slib, een organisch vraagstuk' op donderdag 17 juni 2021.

pixabay water4

Circulair slib, een organisch vraagstuk

donderdag 17 juni 2021 | 16:00-18:00 uur | online

Aanmelden: via het registratieformulier.

KNW Themagroep Circulaire Watertechnologie organiseert op donderdag 17 juni een webinar over duurzaam omgaan met organisch stof uit afvalwater. De centrale vraag die we voor leggen is:

Wat is de meest circulaire, maar ook duurzame toepassing voor organisch materiaal in afvalwater?

In dit 2-uur durende webinar belichten we 2 alternatieve routes voor de huidige verbranding van het slib:

 1. Gebruik als bodemverbeteraar, waarbij slib/organisch materiaal en nutriënten uiteindelijk (net als vroeger) toegepast worden als bodemverbeteraar
 2. Gebruik als nieuwe bouwsteen, waarbij we het organisch materiaal gebruiken als bouwsteen voor organische verbindingen en mogelijke andere toepassingen, zoals vetzuren en PHA

Beide routes kennen verstrekkende gevolgen voor de toekomstige rwzi en zijn niet eenvoudig met elkaar te vergelijken: Wat is het meest circulair? Of het duurzaamst? Of het eenvoudigst te realiseren? En waar zitten welke afnemers op te wachten?

Op 17 juni zullen we gezamenlijk beide routes verkennen. Meld je aan en doe ook mee!

PROGRAMMA

 • Introductie ‘Wat verstaan we onder circulair?’
  - Kees Roest (KWR) trapt dit webinar af met het vraagstuk: Wanneer kunnen wij iets circulair noemen?
 • Route 1: Gebruik als bodemverbeteraar
  - Jan Weijma (WUR/LeaF) legt de keuzes voor die nodig zijn om nutriënten en organisch materiaal uit slib toe te passen in de (stads)landbouw.
  - Peter Laan (Faro advies) geeft een concreet voorbeeld van toepassing in de landbouw.
 • Route 2: Gebruik als nieuwe bouwsteen
  - Paul Roeleveld (RHDHV) en Christaan Bolck (Wageningen Food & Biobased Research) belichten de andere route en nemen ons mee in out of the box toepassingen van organisch materiaal uit afvalwater.

Organisatie
Patricia Clevering, Paul Versteeg en Maaike McIntyre namens KNW Themagroep Circulaire Watertechnologie